Μέτρηση αντίστασης

Τι είναι μια μέτρηση αντίστασης;

Η μέτρηση της αντίστασης με ένα παλμογράφο TiePie όπως ο WiFiScope WS6 DIFF, WiFiScope WS6, WiFiScope WS5, Handyscope HS6 DIFF ή ο Handyscope HS5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί ένα εξάρτημα με σταθερή ή μεταβλητή αντίσταση. Σε αντίθεση με τη μέτρηση αντίστασης που γίνεται με το πολύμετρο, η μέτρηση αντίστασης με ένα παλμογράφο TiePie, λόγω της ταχύτητας δειγματοληψίας του οργάνου, γίνεται με ακρίβεια και έτσι η μέτρηση για παράδειγμα της διαδρομής ενός ποτενσιόμετρου είναι απολύτως αξιόπιστη, χωρίς κενά και σε όλη την πίστα του ποτενσιόμετρου.

Πώς μπορώ να εκτελέσω μια μέτρηση αντίστασης;

Μια μέτρηση της αντίστασης γίνεται εύκολα, με το αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Λήψη της μέτρησης αντίστασης

Για να αντισταθμιστεί η αντίσταση των δοκιμαστικών καλωδίων με τους λήπτες μέτρησης, η μετρούμενη αντίσταση των καλωδίων δοκιμής μπορεί και πρέπει να μηδενιστεί. Μετά το άνοιγμα του αρχείου λογισμικού παλμογράφου Multi Channel, αυτό μπορεί να γίνει ως εξής:

  1. Εκτελέστε μια μονή μέτρηση (oneshot) ενώ κρατάτε τους λήπτες μέτρησης ή τους ακροδέκτες 4mm (plug) ενωμένους.
  2. Στο μενού του Ενίσχυση / Απόκλιση I / O πατήστε δεξί κλικ στο ποντίκι στην εξουδετέρωση.

Η μέτρηση της αντίστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξης ή με το πλήκτρο συντόμευσης S. Δείτε στην Εικόνα 1 πως γίνεται μια μέτρηση αντίστασης.

Μέτρηση αντίστασης σε ένα ποτενσιόμετρο

Σχήμα 1: Μέτρηση αντίστασης σε ένα ποτενσιόμετρο