Άρθρα Παράδειγμα μέτρησης

Showing 1–8 of 11 results

Τρόπος εκτέλεσης μιας δοκιμής σύνδεσης SureConnect (βέβαιη σύνδεση)

Εξηγείται εν συντομία, η λειτουργία δοκιμής μέσω του λογισμικού Multi Channel του παλμογράφου, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα της σύνδεσης και επομένως η αξιοπιστία των μετρήσεων. Παρέχονται επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της δοκιμής σύνδεσης.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης
SureConnect

Τρόπος εκτέλεσης μιας μέτρησης αντίστασης

Εξηγείται, εν συντομία, η μέτρηση της αντίστασης μέσω του λογισμικού παλμογράφου Multi Channel.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης
SureConnect

Measuring a DC voltage

Common problems during DC voltage measuring

Read more
Παράδειγμα μέτρησης

Measuring RS-232 signals

How do you measure and analyze RS232 signals?

Read more
Παράδειγμα μέτρησης

Measuring I2C signals

How do you measure and analyze I2C signals?

Read more
Παράδειγμα μέτρησης

Cleaning up digital signals

How can noisy digital signals be cleaned up so they are easier decoded

Read more
Παράδειγμα μέτρησης

Measuring a power outlet

What is involved in measuring a mains power outlet

Read more
Παράδειγμα μέτρησης

Measuring temperatures

Measuring temperatures using a temperature adapter

Read more
Παράδειγμα μέτρησης