Linux pakketten

TiePie engineering heeft een Linux debian based-pakketten-server met pakketten voor de libtiepie-hw-bibliotheek.

De TiePie engineering repository installeren

Selecteer de tab voor de gewenste Linux-distributie:

Om de TiePie engineering repository te installeren moeten de volgende commando's uitgevoerd worden:

1. Installeer packages om apt toe te staan een repository over HTTPS te gebruiken

sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release

2. Importeer de TiePie engineering public key

curl -fsSL https://packages.tiepie.com/public.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/tiepie-engineering.gpg

3. Voeg apt bron toe

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://packages.tiepie.com/debian \
$(lsb_release -cs) non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/packages.tiepie.com.list > /dev/null

4. Update de lijst van beschikbare pakketten

sudo apt-get update

5. Voeg uw gebruiker toe aan de plugdev groep

sudo usermod -aG plugdev $USER

6. Meld u af en weer aan, zodat uw groepslidmaatschap opnieuw wordt beoordeeld

Om de TiePie engineering repository te installeren moeten de volgende commando's uitgevoerd worden:

1. Installeer packages om apt toe te staan een repository over HTTPS te gebruiken

sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release

2. Importeer de TiePie engineering publieke sleutel

curl -fsSL https://packages.tiepie.com/public.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/tiepie-engineering.gpg

3. Voeg apt bron toe

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://packages.tiepie.com/ubuntu \
$(lsb_release -cs) multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/packages.tiepie.com.list > /dev/null

4. Update de lijst van beschikbare pakketten

sudo apt-get update

5. Voeg uw gebruiker toe aan de plugdev groep

sudo usermod -aG plugdev $USER

6. Meld u af en weer aan, zodat uw groepslidmaatschap opnieuw wordt beoordeeld

Beschikbare pakketten

De volgende pakketten zijn beschikbaar:

Pakket Omschrijving
libtiepie-hw1-dev LibTiePie library development/header files
libtiepie-hw1 LibTiePie library version 1.x.