De Multi Channel oscilloscoop-software is ontwikkeld voor alle WiFi en USB-meetinstrumenten van TiePie engineering:

Samen met de TiePie engineering meetinstrumenten kan de Multi Channel oscilloscoop-software worden gebruikt als:

Voor het gebruik van de TiePie engineering instrumenten in eigen software of in software van derden kunt u de libtiepie-hw Software Development Kit-pagina's raadplegen.

Quick setup scherm

Quick setup

Om het instellen van metingen te vereenvoudigen heeft de Multi Channel oscilloscoop-software een groot aantal Quick Setups, voor vrijwel iedere toepassing. Een Quick Setup bevat alle basisinstellingen voor een specifieke meting en aanvullende informatie met betrekking tot de geselecteerde Quick Setup, zoals hoe het instrument en/of accessoires aangesloten moeten worden. Quick Setups kunnen ook referentie-voorbeeldsignalen bevatten. Na het inlezen van de Quick Setup kan de betreffende meting gelijk uitgevoerd worden of kunnen indien gewenst kleine aanpassingen aan de instellingen gedaan worden.

De Quick Setups zijn overzichtelijk geordend in een boom-structuur, gegroepeerd per toepassing. Met slechts enkele muisklikken kan een complexe meting uitgevoerd worden.

Meer informatie, inclusief een interactieve simulatie, over de Quick Setups...

Netwerkondersteuning

Op afstand meten met een Handyscope serie oscilloscoop met een ethernet-verbinding (LAN, WiFi of WAN) is zo transparant dat het lijkt dat het ethernet-verbonden instrument direct op de PC is aangesloten. De Multi Channel oscilloscoop-software ondersteunt standaard ethernet-instrumenten. Alle software- en hardware-functies van de oscilloscoop, spectrum analyzer, datalogger en voltmeter blijven beschikbaar via het netwerk. Specifieke kennis over netwerken is niet nodig. In het overzicht van de beschikbare instrumenten worden de netwerkinstrumenten getoond. Eenvoudig het netwerkinstrument aanvinken en het meten kan beginnen.

Ook hier geldt het TiePie engineering motto: Plug in en meet!

Meer informatie over netwerkondersteuning...

Network Plug in and Measure
Oscilloscoop

Oscilloscoop

Een oscilloscoop is een instrument dat signaalspanningen kan weergeven, uitgezet tegen de tijd (Yt) of tegen een andere signaalspanning (XY).

De oscilloscoop in de Multi Channel oscilloscoop-software kan een of meer grote, volledig instelbare grafieken hebben, waarbij iedere grafiek een ander gedeelte van hetzelfde signaal kan weergeven. Gemeten signalen kunnen naar referentiekanalen worden gekopieerd om actuele signalen te vergelijken met eerder gemeten signalen.

Cursoren zijn beschikbaar in de oscilloscoop voor het maken van metingen op het scherm, evenals een t=0 lijn om het triggermoment aan te geven. Signalen kunnen beschrijvende namen gegeven worden en een legenda is beschikbaar om de weergegeven signalen eenvoudig te herkennen. Tekstlabels kunnen geplaatst worden om interessante delen van signalen te markeren.

Om alle details van een signaal te onthullen kan in de oscilloscoop ongelimiteerd ingezoomd worden, zowel in verticale als in horizontale richting. Alle zoom-acties kunnen eenvoudig weer ongedaan gemaakt worden.

Meer informatie over de oscilloscoop...

Combineren en synchroniseren van meer instrumenten

Wanneer twee of vier meetkanalen niet toereikend zijn, bieden de Handyscope- en WiFiScope-series meetinstrumenten de mogelijkheid meer instrumenten te combineren en synchroniseren tot een enkele oscilloscoop met veel ingangskanalen. Slechts een koppelkabel is nodig om de meer instrumenten tot een enkel gecombineerd en gesynchroniseerd instrument met veel kanalen te combineren.

De Multi Channel oscilloscoop-software combineert de afzonderlijke instrumenten automatisch tot een grote gecombineerde oscilloscoop met veel kanalen die volledig met elkaar gesynchroniseerd worden en die in een enkele toepassing bediend kan worden. U krijgt één oscilloscoop.

Meer informatie over combineren van instrumenten... Bekijk de multi instrument synchronisatie video

Gecombineerde instrumenten
Rekenkundige functies

Rekenkundige functies

De Multi Channel oscilloscoop-software biedt een grote variëteit aan rekenkundige bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, integreren, differentiëren, worteltrekken, logaritme bepalen enz.. Deze bewerkingen zijn beschikbaar in de vorm van bewerkingsblokken, ook wel I/O's genoemd, en kunnen worden gebruikt om de gemeten waarden te bewerken.

Combineren van deze rekenkundige bewerkingen levert ongeëvenaarde mogelijkheden op in het creëren van complexe rekenkundige bewerkingen om uw metingen grondig te analyseren en alle vereiste informatie uit de meetwaarden te halen. De resultaten van de rekenkundige bewerkingen kunnen in een of meer grafieken getoond worden, in cijferdisplays of tabellen weergegeven worden en kunnen naar schijf weggeschreven worden in diverse gangbare bestandsformaten.

Meer informatie over de rekenkundige functies...

Spectrum analyzer

Een spectrum analyzer is een instrument dat de signaalamplitude grafisch weergeeft als functie van de frequentie, in het frequentiedomein. Het toont welke frequentiecomponenten aanwezig zijn in een signaal en hoe sterk deze zijn.

  • Met een spectrum analyzer kan een kleine harmonische vervorming op een signaal veel duidelijker getoond worden dan met een oscilloscoop. Een sinus kan er goed uitzien in het tijdsdomein, maar in het frequentiedomein wordt de harmonische vervorming zichtbaar.
  • Een ruissignaal kan er volledig willekeurig uitzien in het tijdsdomein in een oscilloscoop, in het frequentiedomein in een spectrum analyzer kan blijken dat een bepaalde frequentie toch dominant aanwezig is.
  • In het frequentiedomein is het eenvoudig de draaggolffrequentie, de modulatiefrequentie, modulatiediepte en modulatievervorming van een gemoduleerd signaal (AM en FM) te bepalen.

Meer informatie over de spectrum analyzer...

Spectrum analyzer
Datalogger

Datalogger

Een datalogger is een direct-registrerend instrument voor het meten en weergeven van signaalspanningen, uitgezet tegen tijd (Yt) of tegen een andere signaalspanning.

De datalogger is een ideaal instrument voor het meten van langzaam veranderende signalen als bijvoorbeeld de temperatuur in een ruimte. Terwijl het verloop van het totale proces vastgelegd wordt, is iedere verandering onmiddellijk zichtbaar.

Een andere toepassing voor de datalogger is het vastleggen van lange, niet-repeterende signalen als bijvoorbeeld seriële communicatie-signalen die te lang zijn om helemaal in het interne geheugen van het instrument te passen.

Meer informatie over de Datalogger...

Multimeter

De multimeter is een instrument dat een meting op een signaal uitvoert en vervolgens een of meer specifieke eigenschappen van dat signaal bepaalt en weergeeft als getal.

De multimeter kan gebruikt worden om specifieke eigenschappen van een signaal als bijvoorbeeld de effectieve waarde, frequentie, maximale waarde enz. te meten of in de gaten te houden. De Multi Channel oscilloscoop-software multimeter kan ieder willekeurig aantal volledig configurereerbare displays hebben, die de meetwaarde weergeven als getal of via een klok met wijzer. Bij het afregelen van een circuit op een bepaalde waarde, bijvoorbeeld een offset naar nul, is de klokweergave met een wijzer erg handig.

Meer informatie over de Multimeter...

Multimeter
Arbitrary Waveform Generator besturing

Arbitrary Waveform Generator

Een Arbirary Waveform Generator is een instrument dat zowel continue als eenmalige signalen kan opwekken. De signalen kunnen een voorgedefinieerde standaardvorm hebben als bijvoorbeeld een sinus of een blokgolf zoals bij de meeste conventionele functiegeneratoren. De signalen kunnen echter ook een willekeurige (arbitrary) vorm hebben, gedefinieerd door de gebruiker. Deze signalen kunnen met de Multi Channel oscilloscoop-software of een extern programma gemaakt worden. Ook kunnen signalen die eerder met de oscilloscoop gemeten zijn uitgestuurd worden.

Een functiegenerator is een essentieel instrument bij het testen van circuits. Het kan gebruikt worden om een signaal aan het te testen circuit aan te bieden, om de functionaliteit van het circuit te onderzoeken.

Een specifieke toepassing van de Arbitrary Waveform Generator is de mogelijkheid signalen uit te sturen die bepaalde externe voorwaarden simuleren zonder dat die externe voorwaarde nodig is. Een voorbeeld hiervan is een eerder gemeten krukassignaal van een auto uit te sturen en dat aan te bieden aan het motormanagementsysteem van de auto. Diverse delen van het motormanagementsysteem kunnen dan getest worden zonder dat de motor hoeft te lopen. Ook systemen die afhankelijk zijn van seriële communicatiesignalen kunnen op deze manier getest worden.

Meer informatie over de Arbitrary Waveform Generator...

Protocol-analyzers

Een protocol-analyzer is een meetinstrument dat een of meer signalen die gebruikt worden in de communicatie tussen elektronische apparaten volgens een bepaald protocol analyseert. Een protocol-analyzer onderzoekt de signalen en decodeert de informatie die overgestuurd wordt. De gedecodeerde informatie kan worden weergegeven in grafieken, meter-sinks en tabel-sinks.

Een protocol-analyzer is een nuttig gereedschap wanneer een hardware- en/of software-implementatie van een communicatiebus ontwikkeld wordt. Het is ook essentieel bij het zoeken naar fouten in bestaande communicatiesystemen.

De Multi Channel oscilloscoop-software bevat de volgende protocol-analyzers:

Meer informatie over Protocol-analyzers...

Data gedecodeerd door een CAN analyzer
Multi language interface

Meertalig interface

De gebruikersinterface van de Multi Channel oscilloscoop-software kan worden ingesteld in veel verschillende talen. De volgende talen zijn beschikbaar:

Afrikaans / Afrikaans Fries / Frysk Portugees / Português
Braziliaans Portugees / Português do Brasil Grieks / Ελληνικά Roemeens / Română
Chinees traditioneel / 繁體中文 Hongaars / Magyar Russisch / Русский
Chinees vereenvoudigd / 簡體中文 Italiaans / Italiano Servisch / Srpski
Deens / Dansk Japans / 日本語 Spaans / Español
Duits / Deutsch Koreaans / 한국어 Sweeds / Svenska
Engels (VS) / English (US) Lets / latviešu Thais / ไทย
Farsi / فارسي Litouws / Lietuvių Tsjechisch / Čeština
Fins / Suomi Nederlands / Nederlands Turks / Türkçe
Frans / Français Pools / Polski

Download

Download Multi Channel Software   Download Instrument-driver

Wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software wordt gestart zonder instrument aangesloten, werkt het als demo-software.

Bekijk de Multi Channel oscilloscoop-software change log.