Datalogger / Transiënt Recorder

Vraag informatie

Een datalogger is een direct-registrerend instrument voor het meten en weergeven van signaalspanningen, uitgezet tegen tijd (Yt) of tegen een andere signaalspanning.

De datalogger meet in een continue stream-modus, totdat hij gestopt wordt door de gebruiker. Tijdens het meten worden, iedere keer dat er nieuwe samples gemeten zijn, deze direct naar de computer verplaatst waar ze verwerkt en weergegeven worden en indien gewenst ook opgeslagen op schijf. Een verandering van een ingangssignaal is meteen zichtbaar. De meettijd wordt niet beperkt door de hoeveelheid geheugen in het instrument, wat zeer lange metingen mogelijk maakt.

Het belangrijkste verschil met de oscilloscoop is dat de oscilloscoop een vooraf ingestelde tijd meet en alle gemeten waarden intern in de hardware opslaat. Wanneer alle vooraf ingestelde waarden gemeten zijn, worden deze naar de computer verplaatst en daar verwerkt en weergegeven. Daarna wordt een nieuwe meting gestart. De grootte van het interne geheugen beperkt daardoor de maximale meettijd. En tussen twee opvolgende metingen zal altijd een gat zitten.

De meetwijze van de datalogger / transiënt recorder maakt het een ideaal instrument voor het meten van langzaam veranderende signalen als bijvoorbeeld de temperatuur in een ruimte. Terwijl het verloop van het totale proces vastgelegd wordt, is iedere verandering onmiddellijk zichtbaar.

Een andere toepassing voor de datalogger is het vastleggen van lange, niet-repeterende signalen als bijvoorbeeld seriële communicatiesignalen die te lang zijn om helemaal in het interne geheugen van het instrument te passen.

Mogelijkheden van de Multi Channel software datalogger

Datalogger-scherm

Figuur 1: Datalogger-scherm

De datalogger in de Multi Channel oscilloscoop-software heeft de volgende functionaliteit:

Datalogger-Grafieken

De datalogger / transiënt recorder kan een of meer grafieken hebben, die elk een of meer signalen kunnen weergeven, waarbij elke grafiek een ander gedeelte van een signaal kan weergeven. Grafieken kunnen signalen weergeven in Yt-modus of in XY-modus, met of zonder interpolatie. De kleuren van alle onderdelen in een grafiek kunnen naar eigen wens ingesteld worden. Afmetingen van een grafiek kunnen vrij ingesteld worden, grafieken kunnen binnen een groot venster geplaatst worden maar kunnen ook in afzonderlijke vensters getoond worden, op iedere plek op het bureaublad.

Cursoren zijn beschikbaar voor het maken van metingen op het scherm. Signalen kunnen beschrijvende namen gegeven worden en een legenda is beschikbaar om de weergegeven signalen eenvoudig te herkennen. Tekstlabels kunnen geplaatst worden om interessante delen van signalen te markeren.

Om alle details van een signaal te onthullen kan ongelimiteerd ingezoomd worden, zowel in verticale als in horizontale richting. Alle zoom-acties kunnen eenvoudig weer ongedaan gemaakt worden.

Handige instellingenschermen

Om het instrument en de kanalen in te stellen zijn handige instrument-instellingenschermen en kanaal-instellingenschermen beschikbaar. Deze geven toegang tot alle belangrijke instellingen van het instrument en de kanalen, wat het aanpassen van instellingen eenvoudig maakt.

Touchscreen-vriendelijke knoppenbalken

Voor elke instrument zijn een instrumentbalk en kanaalbalken beschikbaar. De gebruiksvriendelijke knoppenbalken hebben duidelijke knoppen voor alle instellingen van het instrument en zijn kanalen. Ze tonen de huidige instellingen van het instrument en bieden mogelijkheden de instellingen aan te passen. De grote knoppen zijn zeer geschikt voor gebruik via touchscreens.

De knoppenbalken zijn volledig instelbaar via de programma-instellingen. Je kunt de knopgrootte instellen, knoppen toevoegen of verwijderen en de volgorde van de knoppen aanpassen.

Rekenkundige operaties in de datalogger

Diverse rekenkundige operaties kunnen gedaan worden op de gemeten waarden. Standaard berekeningen die gedaan kunnen worden zijn:

Deze bewerkingen kunnen op iedere denkbare manier gecombineerd worden. Het resultaat van de bewerking kan weergegeven worden in een grafiek en kan ook als invoer dienen voor een andere bewerking.

Uitgebreidere bewerkingen die beschikbaar zijn, zijn:

Meetwaarden van de datalogger opslaan

Gemeten waarden kunnen op diverse manieren opgeslagen en bewaard worden:

  • Opgeslagen op schijf, in diverse verschillende gegevensformaten
  • Afgedrukt op papier, met instelbare opmaak en kleuren
  • Als afbeelding, in diverse gangbare bestandsformaten

Bediening van de datalogger