Begrenzer
De Begrenzer-I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik. De onder- en bovengrens van dit bereik kunnen afzonderlijk ingesteld worden.

Een typische toepassing voor de Begrenzer is het "schoonmaken" van digitale signalen. Stel het grensbereik in op een smal gebied rond het midden van het ingangssignaal. Gebruik daarna een Versterking / Offset-I/O om de grootte van het uitgangssignaal van de begrenzer weer op de oorspronkelijke waarde te krijgen.

De begrenzer werkt als volgt: alle waarden boven de maximumwaarde van het grensbereik worden veranderd in dit maximum. Alle waarden onder het minimum van het grensbereik worden veranderd in de minimum-waarde.

if sample < Clip_min then
  sample := Clip_min
else
if sample > Clip_max then
  sample := Clip_max;

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Begrenzer-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Begrenzer control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Grensbereik

De instelling Grensbereik stelt de maximum en minimum limiet van het bereik van de begrenzer in.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Deskew

De Deskew-I/O schuift de data van een bron in tijd.

Uitsnede

De Uitsnede-I/O maakt een uitsnede van de ingangsdata.

Vergelijker

De Vergelijker I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde.

Venster

De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal.