Slice
De Uitsnede-I/O snijdt een gedeelte uit zijn ingangssignaal en verwijdert de delen voor en na de uitsnede.

Een specifieke toepassing voor de Uitsnede-I/O is het verwijderen van ongewenste delen van een meting. Als een lange meting is uitgevoerd om een bepaald fenomeen vast te leggen dat veel korter is dan de meting, kan de Uitsnede-I/O worden gebruikt om de delen die niet interessant zijn te verwijderen. De originele tijdinformatie blijft bewaard. Dit maakt verwerken en opslaan van het interessante gedeelte veel efficiënter.

De Uitsnede-I/O kan alleen worden gebruikt met tijddomeinsignalen en in blokmode.

Eigenschappen en acties

Om het gedrag van een Uitsnede-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Slice control

Bereik

Het Bereik defieert welk deel van het originele singaal bewaard blijft. Zowel de linker als rechter kant van het bereik kunnen worden ingesteld, in seconden.

Gebruik cursorbereik van actieve grafiek

De actie Gebruik cursorbereik van actieve grafiek stelt de linker en rechter kant van het uitsnede-bereik in op de posities van de kruisdraden in de actieve grafiek. Gebruik de tijd-kruisdraden om te bepalen welk deel van het signaal wordt behouden.

Gebruik zichtbaar bereik van actieve grafiek

De acti Gebruik zichtbaar bereik van actieve grafiek stelt de linker en rechter kant van het uitsnede-bereik in op hetzichtbare deel van het singaal in de actieve grafiek. Gebruik de horizontale zoom-functies om te bepalen welk deel van het signaal wordt behouden.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Deskew

De Deskew-I/O schuift de data van een bron in tijd.

Begrenzer

De Begrenzer I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik.

Vergelijker

De Vergelijker I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde.

Venster

De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal.