Instellingenscherm - Algemeen.

Figuur 1: Instellingenscherm - Algemeen.

Meer instanties toestaan

Wanneer Meer instanties toestaan is ingeschakeld zal iedere start van de Multi Channel oscilloscoop-software een nieuwe instantie openen. elke command line-optie wordt gebruikt in die instantie. Wanneer Meer instanties toestaan is uitgeschakeld zal de eerste start van de Multi Channel oscilloscoop-software de Multi Channel oscilloscoop-software starten. Terwijl deze instantie van de Multi Channel oscilloscoop-software actief is, zal iedere volgende start tot gevolg hebben dat command line-opties aan die instantie worden doorgegeven en daar uitgevoerd worden. Diverse command line-opties werken het beste wanneer Meer instanties toestaan uitgeschakeld is.

Werkbalkicoongrootte

De grootte van de iconen op de hoofd-toolbar en de snelle functies toolbar kan veranderd worden naar zowel vooringestelde als zelf te definiëren waarden.

Tip: Als een touch screen gebruikt wordt, zal vergroten van de icoongrootte klikken van de knoppen makkelijker maken.

Toon standaard alleen geavanceerde instellingenschermen

De instellingenschermen voor instrumenten, kanalen en I/O's kunnen worden getoond in een standaard versie, met alleen de meest gebruikte instellingen en in een uitgebreide versie, met alle instellingen.

Wanneer Toon standaard alleen geavanceerde instellingenschermen is aangevinkt, tonen de instellingenschermen altijd alle instellingen. Er is geen checkbox voor in- of uitschakelen van de geavanceerde instellingen.

Wanneer Toon standaard alleen geavanceerde instellingenschermen niet is aangevinkt, krijgt ieder instellingenscherm een Geavanceerd-checkbox.
Wanneer Geavanceerd is aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond.
Wanneer Geavanceerd niet is aangevinkt, wordt het standaard scherm met alleen de meest gebruikte instellingen getoond.

Extra command line

Als Extra command line is ingeschakeld worden de commando's in het edit-veld uitgevoerd wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software wordt gestart. Alle command line opties kunnen hier gebruikt worden.

Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld standaard voorkeursinstellingen in te lezen bij het starten of om de positie of grootte van het venster in te stellen. De Open-knop Bestand open-knop kan worden gebruikt om een TPS-instellingenbestand te selecteren dat ingelezen moet worden bij starten van de Multi Channel oscilloscoop-software.

Toon objectscherm

De keuze Toon objectscherm geeft vier keuzen om de zichtbaarheid van het objectscherm in het hoofdvenster in te stellen:

  • Altijd: het objectscherm is altijd zichtbaar.
  • Altijd, instellingenbestand heeft voorkeur: het objectscherm is altijd zichtbaar, maar wanneer een instellingenbestand wordt ingelezen waarin het objectscherm uit staat, wordt het verborgen.
  • Nooit, instellingenbestand heeft voorkeur: het objectscherm is nooit zichtbaar, maar wanneer een instellingenbestand wordt ingelezen waarin het objectscherm zichtbaar is, wordt het getoond.
  • Nooit: het objectscherm is nooit zichtbaar.

Desktop automatisch opslaan bij afsluiten

Wanneer Desktop automatisch opslaan bij afsluiten aan staat, worden de huidige instellingen van de Multi Channel oscilloscoop-software op schijf opgeslagen als de software wordt afgesloten.

Desktop automatisch laden bij opstarten

Wanneer Desktop automatisch laden bij opstarten aan staat, worden eerder automatisch opgeslagen instellingen van de Multi Channel oscilloscoop-software ingelezen van schijf als de software wordt gestart.