Grafiek - Afdrukken

Instellingenscherm - Grafiek - Afdrukken.

Figuur 1: Instellingenscherm - Grafiek - Afdrukken.

Schema

Voor afdrukken van grafieken kunnen diverse delen van de grafiek naar persoonlijke wens aangepast worden. Deze instellingen zijn gecombineerd in een afbeeldingsschema. Er kan gekozen worden uit diverse standaardschema's. Het is ook mogelijk zelf een schema te definiëren, wat opgeslagen kan worden voor later gebruik. Afbeeldingsschema's kunnen gebruikt worden voor:

Diverse schema-onderdelen kunnen aangepast worden. Deze kunnen verdeeld worden in kleurinstellingen en aan/uit-instellingen.

Instelbare kleuren

Kleuren kunnen veranderd worden door te klikken op een kleurselectorknop wat een kleurselectiedialoog opent met diverse vooringestelde kleuren en een optie om zelf kleuren te definiëren. De volgende kleuren in een grafiek kunnen aangepast worden.

Achtergrond

De kleur achtergrond wordt gebruikt voor de achtergrond van de grafiek, de achtergrondkleur van de record-view-indicator onder de grafiek en de achtergrondkleur van de cursoruitlezing.

Raster

De kleur raster wordt gebruikt voor het raster en voor de legendatekst.

Astekst

De kleur astekst wordt gebruikt als tekstkleur voor assen die gedeeld zijn door meer signalen. Het is ook de voorgrondkleur van de record-view-indicator onder de grafiek, de kleur van het triggersymbool en de tekst- en lijnkleur van de cursoruitlezing.

Schaalachtergrond

De kleur schaalachtergrond wordt gebruikt als achtergrondkleur voor de asschalen en het gebied rond de grafiek en als achtergrondkleur van de tabel-titels van de cursoruitlezing.

Commentaarachtergrond

Commentaarachtergrond is de achtergrondkleur van commentaarmemo's.

Commentaartekst

Commentaartekst is de tekstkleur van commentaarmemo's.

Cursoren

De kleur cursoren is de lijnkleur van de cursoren.

Waarschuwingskleur

De Waarschuwingskleur is de kleur voor de waarschuwingssymbolen die getoond worden als het ingangssignaal afgekapt wordt op het ingangsbereik.

Instelbare aan/uit-instellingen

Verscheidene schemaonderdelen kunnen aan- of uitgezet worden met een vinkje. De volgende aan/uit-instellinen kunnen aangepast worden:

Altijd standaard kleur gebruiken

De instelling altijd standaard kleur gebruiken bepaalt of de normale askleuren worden gebruikt voor verticale assen en signalen (uit) of dat de astekstkleur wordt gebruikt voor voor verticale assen en signalen (aan).

Toon legenda

De instelling toon legenda bepaalt of de legenda zichtbaar is of niet.

Toon markers

De instelling toon markers bepaalt of markers worden getekend in signaallijnen.