Instellingen

Om de Multi Channel oscilloscoop-software aan persoonlijke voorkeuren en wensen aan te passen zijn veel instellingen in diverse categorieën beschikbaar. Deze instellingen zijn gecombineerd in het instellingenscherm, dat geopend kan worden via het hoofdmenu (Bestand → Instellingen...) of door op de instellingen-knop instellingen-knop op de werkbalk te klikken.

Instellingenscherm.

Figuur 1: Instellingenscherm.

Wanneer een instellingencategorie is geselecteerd in de boomstructuur aan de linkerkant, worden de bijbehorende instellingen getoond. De vier knoppen aan de onderkant van het scherm hebben de volgende betekenis:

  • Toepassen Pas de tot nu toe gemaakte instellingen toe en laat het instellingenscherm open
  • Annuleren Draai alle veranderingen in de instellingen terug, inclusief de reeds toegepaste en sluit het instellingenscherm
  • OK Pas alle veranderingen in de instellingen toe en sluit het instellingenscherm
  • Reset Reset alle instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen

De instellingen worden opgeslagen in een INI-instellingenbestand, hier kan eenvoudig een backup van gemaakt worden en het kan eenvoudig naar een andere computer gekopieerd worden.

Het is ook mogelijk een alternatief INI-bestand te gebruiken. Als een INI-bestand wordt gemaakt met dezelfde naam als het programmabestand, in een bepaalde map en de Multi Channel oscilloscoop-software wordt in die map uitgevoerd, wordt dat INI-bestand gebruikt in plaats van het standaard INI-bestand. Dit kan eenvoudig bereikt worden door de instelling "Starten in"-instelling van een snelkoppeling naar de Multi Channel oscilloscoop-software aan te passen.