Instellingen

Om de Multi Channel oscilloscoop-software aan persoonlijke voorkeuren en wensen aan te passen zijn veel instellingen in diverse categorieën beschikbaar.

Kleurschema

Met de hoofdmenu-keuze Color scheme Gereedschappen → Kleurschema kan een kleurschema voor de grafieken, meters en generatoren worden gekozen. Zes kleurschema's zijn beschikbaar om het uiterlijk van grafieken, meters en generatoren aan te passen. Er zijn schema's met donkere en met lichte achtergrond beschikbaar.

Een zelf te definiëren kleurschema kan worden gemaakt via de grafiekscherminstellingen en de generatorscherminstellingen.

Oscilloscoopwerkbalkschema

Met de hoofdmenu-keuze Toolbar scheme Gereedschappen → Oscilloscoopwerkbalkschema wordt een oscilloscoopwerkbalkschema geselecteerd. Diverse verschillende instrumentwerkbalkschema's zijn beschikbaar waarmee eenvoudig de instrument- en kanaalwerkbalken naar eigen wens geconfigureerd kunnen worden.

  • Default De standaard werkbalken met alleen de meest gebruikte knoppen, de oscilloscoopwerkbalk bevat tijd/div-knoppen en indicatoren voor recordlengte en sample-frequentie.
  • Default 2 Dezelfde werkbalk als Default, maar met een alternatieve layout.
  • Advanced De werkbalkinstelling als gebruikt in oudere versies van de Multi Channel oscilloscoop-software, zonder tijd/div-knoppen, maar met veel knoppen voor bedienen van individuele instellingen.
  • Single bevat dezelfde knoppen als het Advanced-werkbalkschema, maar is geoptimaliseerd voor gebruik met slechts één instrument aangesloten, waarbij ruimte bespaard wordt door de instrumentidentificatie weg te laten.
  • Classic werkbalkschema bevat alleen de klassieke oscilloscoop-knoppen: tijd/div en V/div, in plaats van sample-frequentie, recordlengte en ingangsbereik.

Zelf te definiëren werkbalken kunnen worden gemaakt via de oscilloscoopwerkbalkinstellingen en kanaalwerkbalkinstellingen.

User interface-taal

De user interface van de Multi Channel oscilloscoop-software is vertaald in diverse talen. Met de hoofdmenu-keuze Select language Tools → Selecteer taal wordt de gebruikte taal voor de user interface ingesteld. Na kiezen van een andere taal moet de Multi Channel oscilloscoop-software opnieuw gestart worden.

Overige instellingen

De overige instellingen zijn gecombineerd in het instellingenscherm, dat wordt geopend via de hoofdmenu-keuze instellingen-knop Gereedschappen → Instellingen....

Instellingenscherm.

Figuur 1: Instellingenscherm.

Wanneer een instellingencategorie is geselecteerd in de boomstructuur aan de linkerkant, worden de bijbehorende instellingen getoond. De vier knoppen aan de onderkant van het scherm hebben de volgende betekenis:

  • Toepassen Pas de tot nu toe gemaakte instellingen toe en laat het instellingenscherm open
  • Annuleren Draai alle veranderingen in de instellingen terug, inclusief de reeds toegepaste en sluit het instellingenscherm
  • OK Pas alle veranderingen in de instellingen toe en sluit het instellingenscherm
  • Reset Reset alle instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen

De instellingen worden opgeslagen in een INI-instellingenbestand, hier kan eenvoudig een backup van gemaakt worden en het kan eenvoudig naar een andere computer gekopieerd worden.

Het is ook mogelijk een alternatief INI-bestand te gebruiken. Als een INI-bestand wordt gemaakt met dezelfde naam als het programmabestand, in een bepaalde map en de Multi Channel oscilloscoop-software wordt in die map uitgevoerd, wordt dat INI-bestand gebruikt in plaats van het standaard INI-bestand. Dit kan eenvoudig bereikt worden door de instelling "Starten in"-instelling van een snelkoppeling naar de Multi Channel oscilloscoop-software aan te passen.