Instrumenten - Functiegeneratoren - Openen

Instellingenscherm - Instrumenten - Functiegeneratoren - Openen.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Functiegeneratoren - Openen.

Initialiseer met

Wanneer een functiegenerator is gedetecteerd door de Multi Channel oscilloscoop-software, kan het worden geopend en opgenomen in het object scherm. Daarna kan de geopende generator geïnitialiseerd worden met voorgedefinieerde instellingen uit een instellingenbestand als Initialiseer met is aangevinkt. Selecteer een instellingenbestand met de Open button Bestand openen-knop.

Start na openen

Wanneer een functiegenerator is gedetecteerd door de Multi Channel oscilloscoop-software, wordt het geopend en opgenomen in het object scherm. Als Start na openen is aangevinkt, zal de functiegenerator automatisch starten met genereren.

Waarschuwing: Het starten van een functiegenerator kan aangesloten apparatuur beschadigen.

Start na laden van instellingen

Na laden van een TPS instellingenbestand met generatorinstellingen kunnen generators automatisch starten met genereren, afhankelijk van deze instelling. De volgende opties zijn beschikbaar voor Start na laden van instellingen:

  • Nooit Generators worden gestopt.
  • Altijd Generators worden gestart.
  • Blijf in zelfde staat Als een generator aan het genereren was, wordt die opnieuw gestart na het laden.
  • Zoals geladen De staat zoals opgeslagen in het ingelezen settingsbestand wordt gebruikt.