Instrumenten - Oscilloscopen - Werkbalk - Kanaal

Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Werkbalk - Kanaal.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Werkbalk - Kanaal.

Voor ieder kanaal van een geopende oscilloscoop wordt een kanaalbalk gemaakt. Deze toont de huidige instellingen van het kanaal en biedt de mogelijkheid instellingen te veranderen.

Schema's

De inhoud van de kanaalbalk is aan te passen. Deze instellingen zijn opgenomen in een werkbalkschema. Er zijn diverse standaard schema's waar uit gekozen kan worden. Het is ook mogelijk zelf schema's te definiëren die opgeslagen kunnen worden voor later gebruik. De volgende standaard schema's zijn beschikbaar:

  • Classic met onderdelen die op klassieke, conventionele oscilloscopen worden aangetroffen.
  • Default met de Multi Channel oscilloscoop-software fabrieksinstellingen.
  • Extra met de Multi Channel oscilloscoop-software fabrieksinstellingen en enkele extra onderdelen.

Onderdelen toevoegen en verwijderen

Onderdelen die aan de werkbalk toegevoegd moeten worden kunnen eenvoudig van de lijst naar de werkbalk aan de bovenkant van het scherm gesleept worden. De volgorde van de onderdelen kan eenvoudig veranderd worden door onderdelen naar een andere plaats te slepen. Separators zijn beschikbaar om (groepen van) werkbalkonderdelen te scheiden.

Onderdelen kunnen verwijderd worden van de werkbalk door ze naar de lijst te slepen.

Een beschrijving van de beschikbare onderdelen staat op de pagina over de kanaalbalk.