Kanaalbalk

De Handyscopes die in de Multi Channel oscilloscoop-software geopend zijn kunnen op diverse manieren worden bediend. De meest eenvoudige manier is de oscilloscopen en hun kanalen bedienen via de knoppenbalken die zijn te vinden aan de bovenkant van het venster.

Kanalen kunnen ook bediend worden via popupmenu's en veel instellingen zijn ook beschikbaar via sneltoetsen.

Deze pagina beschrijft de kanaalbalk. Raadpleeg voor instellen van de oscilloscoop de pagina over de oscilloscoopbalk.

Gebruik van de kanaalbalk

Voor elk kanaal van een oscilloscoop wordt een kanaalbalk gemaakt. Deze gebruiksvriendelijke knoppenbalk bevat grote, duidelijke touchscreen-vriendelijke knoppen voor alle kanaalinstellingen, zoals ingangsgevoeligheid en signaalkoppeling. De balk toont de huidige instellingen van het kanaal en biedt mogelijkheden de instellingen aan te passen door op de knoppen te klikken.

Wanneer een enkel instrument, met maximaal 4 ingangskanalen, is gedetecteerd en geopend, worden alle kanaalbalken samen getoond.

Channel toolbar

Wanneer een gecombineerd instrument is gemaakt en geopend, worden de kanaalbalken van het gecombineerde instrument gegroepeerd op een tabblad per sub-instrument. Dit verkleint de ruimte die de werkbalken innemen, waardoor meer plaats overblijft voor de grafiek(en). Ook vereenvoudigt dit het instellen van een kanaal van een specifiek sub-instrument.

Channel toolbar

Wanneer een instrument met meer dan 4 kanalen is geopend, worden de kanaalbalken ook verdeeld over tabbladen, met maximaal 4 kanaalbalken per tabblad.

De kanaalbalk is volledig instelbaar via de programma-instellingen. Je kunt de knopgrootte instellen, knoppen toevoegen of verwijderen en de volgorde van de knoppen aanpassen.

Kanaalbalk

In de standaard instelling bevat de kanaalbalk de volgende onderdelen:

Kanaalinstellingen-dialoog

Settings dialog button
Opent de Kanaalinstellingen-dialoog, om alle kanaalinstellingen aan te passen via een Instellingenscherm.

Kanaal-identificatie

Kanaal-ID
Dit onderdeel toont het kanaalnummer en een pictogram dat het type ingang weergeeft (BNC of banaan). Klikken op het kanaal-ID van een kanaal dat nog niet gebruikt wordt in de actieve grafiek, voegt dat kanaal toe aan de actieve grafiek. Klikken op het kanaal-ID van een kanaal dat gebruikt wordt in de actieve grafiek, verwijdert dat kanaal uit de actieve grafiek. Het kanaal-ID naar een grafiek slepen en daar loslaten voegt dat kanaal toe aan die grafiek. Rechts-klikken op het kanaal-ID toont een popupmenu met alle kanaalinstellingen.

SafeGround

Met de SafeGround-knop wordt de status van een ingangskanaal ingesteld:

SafeGround active
Ingang is single-ended, SafeGround-bescherming is actief
SafeGround inactive
Ingang is differentieel, SafeGround-bescherming is inactief

Bij Handyscopes zonder SafeGround is de SafeGround-knop niet beschikbaar.

Signaalkoppeling-knop

Koppeling-knop
De signaalkoppeling-knop schakelt tussen AC en DC signaalkoppeling. De afbeelding op de knop geeft de huidige stand van de signaalkoppeling weer. Sneltoetsen A en D kunnen ook gebruikt worden om de signaalkoppeling van een kanaal in te stellen.

Autorange-knop

Autorange-knop
De autorange-knop schakelt autoranging van de ingang aan en uit. De afbeelding op de knop geeft de huidige stand van de autoranging weer. Sneltoets R kan ook gebruikt worden om de autoranging van een kanaal in te stellen.

Verhoog/verlaag bereik

Twee knoppen zijn beschikbaar om de bereik van een kanaal te veranderen:

Decrease input range
Verlaag het bereik van het kanaal 1 stap (sneltoets F5).
Increase input range
Verhoog het bereik van het kanaal 1 stap (sneltoets F6).

De stappen die genomen worden zijn de bereiken die beschikbaar zijn in het bereik-popupmenu van het kanaal.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Bereikindicator

Bereikindicator
Deze indicator toont het volle-schaal bereik van het kanaal. Rechts-klikken op de indicator toont een popupmenu met alle volle-schaal bereikinstellingen. Sneltoetsen F5 en F6 kunnen ook worden gebruikt om het bereik van een kanaal in te stellen.

Probe

Probe readout
De probe-uitlezing toont de huidige probe-instelling van een kanaal. Klikken opent een menu met beschikbare probes, verzwakkers en stroomtangen.

Aanvullende knoppen

Veel meer knoppen zijn beschikbaar om op de kanaalbalk te plaatsen. Kijk in de instellingen voor meer informatie.

Signaalkoppeling AC- en DC-knoppen

Twee knoppen zijn beschikbaar om de signaalkoppeling van een kanaal in een specifieke stand te zetten:

Signaalkoppeling AC-knop
Zet de signaalkoppeling van het kanaal op AC (sneltoets A).
Signaalkoppeling DC-knop
Zet de signaalkoppeling van het kanaal op DC (sneltoets D).

Bereikselector

Bereikselector
Met de Bereikselector wordt het volle-schaal bereik van een kanaal ingesteld. Sneltoetsen F5 en F6 kunnen ook worden gebruikt om het bereik van een kanaal in te stellen.

Bereik op/neer

Bereik op/neer
Met de bereik op/neer-knopjes kan het gewenste bereik van een kanaal ingesteld worden. Sneltoetsen F5 en F6 kunnen ook worden gebruikt om het bereik van een kanaal in te stellen.

V/div-bereikindicator

V/div-bereikindicator
Deze indicator toont het bereik van het kanaal als een V/div-waarde.

Bandbreedtelimiet

Bandwidth limit
Met de Bandbreedtelimiet-knop kan de bandbreeedtelimit van een kanaal ingesteld worden of uitgeschakeld worden (volledige bandbreedte). Klikken opent een menu met beschikbare bandbreedtelimieten

Bij Handyscopes zonder instelbare bandbreedtelimiet is de Bandbreedtelimiet-knop niet beschikbaar.

Kanaal inverteren

Invert button
Deze knop inverteert het kanaal door de probe-versterking op -1 te zetten.

Verhoog/verlaag triggerniveau

Twee knoppen zijn beschikbaar om het triggerniveau van een kanaal te veranderen:

Verlaag triggerlevel
Verlaag het triggerniveau een stap (sneltoets F7).
Verhoog triggerlevel
Verhoog het triggerniveau een stap (sneltoets F8).

De stappen die genomen worden zijn 2.5%, waarbij 100% overeenkomt met het volledige bereik tussen positief volle-schaal en negatief volle-schaal. 50% komt overeen met 0 V.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Vergroot/verklein triggerhysterese

Twee knoppen zijn beschikbaar om het triggerhysterese van een kanaal te veranderen:

Verklein triggerhysterese
Verklein de triggerhysterese een stap (sneltoets [).
Vergroot triggerhysterese
Vergroot de triggerhysterese een stap (sneltoets ]).

De stappen die genomen worden zijn 2.5%, waarbij 100% overeenkomt met het volledige bereik tussen positief volle-schaal en negatief volle-schaal. Een divisie komt overeen met 12.5%.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Triggerbron aan-knop

Triggerbron aan-knop
De triggerbron aan-knop zet de triggerbron van de oscilloscoop op dit kanaal.

Maak voltmeter-knop

Maak voltmeter-knop
De Maak voltmeter-knop maakt een meter voor dit kanaal.

Ontkoppel alle sinks-knop

Ontkoppel alle sinks-knop
De Ontkoppel alle sinks-knop ontkoppelt alle sinks die met dit kanaal verbonden zijn.

Real-time SureConnect connectietest-indicator

De afbeelding op deze knop geeft de huidige status van de real-time SureConnect connectietest van een kanaal weer:

SureConnect connection
verbinding
SureConnect no connection
geen verbinding

Dit vereist dat real-time SureConnect connectietest is ingeschakeld.

Bij Handyscopes zonder SureConnect is de SureConnect connectietest-indicator niet beschikbaar.