Oscilloscoopbalk

De Handyscopes die in de Multi Channel oscilloscoop-software geopend zijn kunnen op diverse manieren bediend worden. De meest eenvoudige manier is de oscilloscopen en hun kanalen bedienen via de knoppenbalken die te vinden zijn aan de bovenkant van het venster.

Oscilloscopen kunnen ook bediend worden via popupmenu's en veel instellingen zijn ook beschikbaar via sneltoetsen.

Deze pagina beschrijft de Oscilloscoopbalk. Raadpleeg voor instellen van een kanaal de pagina over de Kanaalbalk.

Hardware-instrumenten (Handyscopes) hebben instellingen die zijn verdeeld in twee groepen: Oscilloscoopinstellingen, die op alle kanalen van de Handyscope betrekking hebben en kanaalinstellingen, die alleen op een specifiek kanaal betrekking hebben.

Gebruik van de Oscilloscoopbalk

Voor elke beschikbare Handyscope of WiFiScope wordt een Oscilloscoopbalk gemaakt. Deze gebruiksvriendelijke knoppenbalk bevat grote, duidelijke touchscreen-vriendelijke knoppen voor alle oscilloscoopinstellingen. De oscilloscoopbalk toont de huidige instellingen van de oscilloscoop en biedt mogelijkheden de instellingen aan te passen.

De oscilloscoopbalk is volledig instelbaar via de programma-instellingen. Je kunt de knopgrootte instellen, knoppen toevoegen of verwijderen en de volgorde van de knoppen aanpassen.

Wanneer slechts een instrument is gedetecteerd en geopend, wordt maar een Oscilloscoopbalk gemaakt:

Oscilloscoopbalk

Wanneer meer instrumenten zijn gedetecteed en geopend, krijgt ieder instrument zijn eigen oscilloscoopbalk en kanaalbalken. Om schermruimte te besparen worden deze op tabbladen getoond. Door te klikken op het tabblad van een specifiek instrument wordt de oscilloscoopbalk van dat instrument getoond. Ook worden de bijbehorende kanaalbalken van dat instrument getoond.

Oscilloscope toolbar tabbed

In de standaard instelling bevat de oscilloscoopbalk de volgende onderdelen:

Instrumentinstellingen-dialoog

Settings dialog button
Opent de Instrumentinstellingen-dialoog, om alle instrumentinstellingen aan te passen via een instellingenscherm.

Start/Stop-knop

Start-knop
The Start button is used to start continuous measurements.
Stop-knop
Als een meting loopt, verandert deze knop in een Stop-knop, om de lopende meting te stoppen.

Beide acties kunnen ook met sneltoets S uitgevoerd worden.

One-shot-knop

OneShot-knop
Als er geen meting loopt, is de One-shot-knop beschikbaar. Hij kan gebruikt worden om een enkele meting te starten (sneltoets O).

Verhoog/verlaag tijd/div

Twee knopppen zijn beschikbaar voor het verhogen en verlagen van de tijd/div:

Verlaag time/div
Verlaag de tijd/div een stap. (hotkey Ctrl + F11).
Verhoog time/div
Verhoog de tijd/div een stap. (hotkey Ctrl + F12).

De stappen die genomen worden zijn de tijd/div-instellingen die beschikbaar zijn in het tijd/div-menu van de oscilloscoop.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Tijd/div

Time per div
De Tijd/div-uitlezing toont de huidige tijd/div-instelling van de oscilloscoop. Klikken op de uitlezing toont een popupmenu met beschikbare tijd/div-instellingen.

Samplefrequentie

Sample Frequency
De Samplefrequentie-uitlezing toont de huidige samplefrequentie van de oscilloscoop. Klikken op de uitlezing toont een popupmenu met beschikbare samplefrequenties.

Recordlengte

Record length
De Recordlengte-uitlezing toont de huidig ingestelde recordlengte. Klikken op de uitlezing toont een popupmenu met beschikbare recordlengtes.

Verhoog/verlaag pre-trigger-percentage

Twee knoppen zijn beschikbaar voor het verhogen en verlagen van het pre-trigger-percentage:

Verlaag pre-samples
Verlaag het pre-trigger-percentage met 2.5% (sneltoets Shift + )
Verhoog pre-samples
Verhoog het pre-trigger-percentage met 2.5% (sneltoets Shift + )

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Pre-trigger-percentage

Pre-trigger
De pre-trigger-percentage-uitlezing toont het huidig ingestelde pre-trigger-percentage. Klikken op de uitlezing toont een popupmenu met beschikbare pre-trigger-percentages.

Triggerbron

Trigger source
De triggerbronuitlezing toont de huidig ingestelde triggerbron. Klikken op de uitlezing toont een popupmenu met beschikbare triggerbronnen.

Triggerinstellingen

Trigger settings
De triggerinstellingen-knop opent het triggerinstellingenscherm waarin alle triggerinstellingen van de Handyscope aangepast kunnen worden.

SureConnect connectietestvenster

SureConnect connectietestvenster
Wanneer een Handyscope die SureConnect connectietest ondersteunt wordt gebruikt, is deze knop beschikbaar. Klikken op de knop toont een connectie-statusvenster met een indicator voor elk kanaal (sneltoets C).

Aanvullende knoppen

Veel meer knoppen zijn beschikbaar om op de oscilloscoopbalk te plaatsen. Kijk in de instellingen voor meer informatie.

Auto setup-knop

Auto Setup-knop
Auto setup kan worden gebruikt om de software snel een aantal oscilloscoopinstellingen te laten aanpassen zodat stabiele metingen verkregen worden.

Auto Setup dialog

Klikken op de Auto setup-knop opent het Auto setup-venster. In dit venster wordt bepaald welke instrumentinstellingen kunnen worden aangepast door de software om de meest bruikbare instelling voor het aangesloten signaal te krijgen. Deze instellingen worden afgeleid van de standaard instellingen die worden ingesteld in de programmainstellingen. Voor een specifieke meting kunnen de instellingen aangepast worden en indien gewenst als standaard ingesteld worden.

De Auto setup-modus bepaalt hoe de Auto setup wordt uitgevoerd:

  • Eenmalig de Auto setup wordt eenmalig uitgevoerd, als de knop Eenmalig wordt geklikt.
  • Continu de Auto setup wordt continu uitgevoerd om de gewenste instellingen aan te passen als het ingangssignaal verandert.
  • Uit de Auto setup wordt uitgeschakeld.

Begrens meettijd tot max beperkt de maximale duur van een meting die wordt gedaan door de Auto setup. De instelling Eenmalig geldt voor een eenmalige Auto setup-actie, de instelling Continu geldt voor een Continue Auto setup-actie. De instelling voorkomt dat de Auto setup een zeer trage instelling kiest wanneer het ingangssignaal tijdelijk weg is, bijvoorbeeld wanneer een meetpen of probe wordt verplaatst.

Auto setup kan ook worden geactiveerd dook de sneltoets Q (quick auto setup) in te drukken. Dit activeert de eenmalige Auto setup zonder het venster te tonen.

De sneltoets Ctrl-Q activeert de continue Auto setup zonder het venster te tonen. Sneltoets Q nogmaals indrukken schakelt de continue Auto setup weer uit.

Meetmode-knop

De Meetmode-knop wordt gebruikt om te schakelen tussen

Meetmode-knop
de Handyscope meet in blokmode
Measure mode button
de Handyscope meet in streaming-mode

Omschakelen van de meetmode vereist dat eerst de lopende meting stopgezet wordt.

Verhoog/verlaag samplefrequentie

Twee knopppen zijn beschikbaar voor het verhogen en verlagen van de samplefrequentie:

Verlaag sample frequency
Verlaag de samplefrequentie een stap (sneltoets F3).
Verhoog sample frequency
Verhoog de samplefrequentie een stap (sneltoets F4).

De stappen die genomen worden zijn de samplefrequenties die beschikbaar zijn in het samplefrequentie-menu van de oscilloscoop. Wanneer een zelf gedefinieerde waarde was ingesteld, zal iedere volgende klik op een van deze knoppen de ingestelde frequentie verdubbelen of halveren.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Verhoog/verlaag recordlengte

Twee knopppen zijn beschikbaar voor het verhogen en verlagen van de recordlengte:

Verlaag record length
Verlaag de recordlengte een stap (sneltoets F11).
Verhoog record length
Verhoog de recordlengte een stap (sneltoets F12).

De stappen die genomen worden zijn de recordlengtes die beschikbaar zijn in het recordlengte-menu van de oscilloscoop. Wanneer een zelf gedefinieerde waarde was ingesteld, zal iedere volgende klik op een van deze knoppen de ingestelde recordlengte verdubbelen of halveren.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Verhoog/verlaag oscilloscoop-tijdresolutie

Twee knopppen zijn beschikbaar voor het verhogen en verlagen van de oscilloscoop-tijdresolutie:

Verlaag time resolution
Verlaag de tijdresolutie een stap.
Verhoog time resolution
Verhoog de tijdresolutie een stap.

Een oscilloscoopmeting heeft een recordlengte en een samplefrequentie. Dit geeft een totale meettijd. Met iedere opvolgende klik op een van deze knoppen worden de recordlengte en de samplefrequentie verdubbeld of gehalveerd. De totale meettijd blijft gelijk, maar de tijdresolutie verhoogt of verlaagt.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Instrument-identificatie

Instrument ID
Dit onderdeel toon de instrumentnaam en het serienummer van het instrument, wat een uniek nummer is in uw Handyscope. Door dit nummer te gebruiken is het duidelijk welk instrument u bedient, indien u meer Handyscopes aangesloten heeft. Klikken op de Instrument-ID toont een popupmenu met alle instrumentinstellingen.

Recordlengte + Samplefrequentie + Resolutie

RecLen-SamplFreq-Resolution
In dit onderdeel wordt informatie met betrekking tot de huidige instelling van de samplefrequentie, recordlengte en de resolutie van de oscilloscoop getoond. Instellingen kunnen aangepast worden via de popupmenu's die verschijnen wanneer op de tekstlabels van de indicator geklikt wordt.

Trigger time out + Triggerbron

Timeout + Trigger source
Wanneer een Handyscope gebruikt wordt in een modus die triggering ondersteunt, laat deze indicator de huidige instelling van de trigger time out en de triggerbron zien. Instellingen kunnen aangepast worden met popupmenu's die getoond worden wanneer op de tekstlabels van de indicator geklikt wordt.

Pre-samples-knop

Pre-samples knob
De Pre-samples-draaiknop bedient de verhouding van de pre-en post-samples. De standaard-instelling is 0%, geen pre-samples. De knop omhoog en omlaag slepen met de muis verstelt de knop, een zwevende uitlezing boven de knop toont de actuele stand. Rechts-knikken op de knop toont een popupmenu met een aantal standaard waarden en de keuze "zelf instellen".

Resolutie

Resolution
De resolutie-uitlezing toont de huidig ingestelde resolutie. Klikken op de uitlezing toont een popupmenu met beschikbare resoluties.

Verhoog/verlaag resolutie

Twee knopppen zijn beschikbaar voor het verhogen en verlagen van de resolutie:

Verlaag resolution
Decrease the resolution one step.
Verhoog resolution
Increase the resolution one step.

De stappen die genomen worden zijn de resoluties die beschikbaar zijn in het resolutie-menu van het oscilloscoop.

Deze knoppen zijn zeer handig bij touchscreen-gebruik.

Trigger nu!

Trigger Now!
Forceer de oscilloscoop nu te triggeren (sneltoets spatiebalk).

Voorgedefinieerde trigger-timeout instellingen

Drie knoppen zijn beschikbaar voor het instellen van de trigger-timeout:

Trigger time out 0
Zet de trigger time out op nul (sneltoets 0)
Trigger time out 1
Zet de trigger time out op 1 seconde (sneltoets 1)
Trigger time out infinite
Zet de trigger time out op oneindig (sneltoets W)

Real-time SureConnect connectietest

Real-time SureConnect connectietest
Wanneer een Handyscope wordt gebruikt die SureConnect connectietest ondersteunt, is deze knop beschikbaar. Klikken op deze knop schakelt de real-time connectietest tijdens meten in. De verbindingsstatus wordt getoond via een indicator die op de kanaalbalk kan worden geplaatst.