Tijdbasis

De combinatie van samplefrequentie en recordlengte vormt de tijdbasis van een oscilloscoop. Om de tijdbasis juist in te stellen, moeten de totale meetduur en de gewenste tijdresolutie in ogenschouw genomen moeten worden.

Er zijn diverse manieren om tot de juiste tijdbasisinstelling te komen. Bij een gewenste meetduur en samplefrequentie, kan eenvoudig het benodigde aantal samples bepaald worden:

Bij een bekende recordlengte en gewenste meetduur, kan de vereiste samplefrequentie berekend worden met:

In de TiePie engineering Multi Channel oscilloscoop-software kunnen zowel recordlengte en samplefrequentie vrij en onafhankelijk van elkaar ingesteld worden. Dit geeft een grote vrijheid in mogelijkheden. Beide kunnen ingesteld worden via menu's, knoppen op de Instrumentbalk en ook sneltoetsen zijn beschikbaar, raadpleeg voor meer informatie:

De Multi Channel oscilloscoop-software biedt ook de mogelijkheid zowel samplefrequentie als recordlengte gelijktijdig in te stellen op specifieke combinaties om bepaalde tijd/divisie-waarden te krijgen:

  • Klikken op de verlaag/verhoog tijd/div-knoppen Verlaag tijd/div en Verhoog tijd/div op de instrumentbalk.
  • Klikken op de Tijd/div-indicator Tijd per div op de instrumentbalk en de gewenste tijd/div-waarde selecteren uit het popupmenu.
  • Met sneltoetsen Ctrl + F11 (lager) en Ctrl + F12 (hoger)