Samplefrequentie

De frequentie waarmee in een oscilloscoop de samples genomen worden, wordt de samplefrequentie genoemd, het aantal samples per seconde. Een hogere samplefrequentie resulteert in een korter interval tussen de samples. Zoals in de onderstaande afbeelding is te zien, kan met een hogere samplefrequentie een signaal beter gereconstrueerd worden uit de genomen samples.

Effect van samplefrequentie

De samplefrequentie moet hoger zijn dan 2 maal de hoogst voorkomende frequentie in het ingangssignaal. Dit wordt de Nyquist-frequentie genoemd. Theoretisch is het mogelijk een signaal te reconstrueren met meer dan twee samples per periode. In de praktijk worden minimaal 10 tot 20 samples per periode aanbevolen om een signaal nauwkeurig te kunnen onderzoeken met een oscilloscoop. Wanneer de samplefrequentie niet hoog genoeg is, kan aliasing optreden.

Het veranderen van de samplefrequentie van een instrument in de Multi Channel oscilloscoop-software kan op diverse manieren worden gedaan:

  • Klikken op de samplefrequentie-indicator Samplefrequentie op de instrumentbalk en vervolgens de gewenste waarde uit het menu kiezen.
  • Openen van het Instrumentinstellingen-dialoog, met de Settings dialog Instrumentinstellingen-dialoog-knop en in de dialoog de gewenste samplefrequentie kiezen.
  • Met de verlaag/verhoog samplefrequentie-knoppen Verlaag samplefrequentie en Verhoog samplefrequentie op de instrumentbalk.
  • Met sneltoetsen F3 (langzamer) en F4 (sneller).
  • Klikken op de samplefrequentie-indicator van de gecombineerde Recordlengte + Samplefrequentie + Resolutie-indicator RecLen-SamplFreq-Resolution op de instrumentbalk en vervolgens de gewenste waarde uit het menu kiezen.
  • Rechts-klikken op de horizontale scrollbar onder de grafiek die de signalen van het instrument weergeeft, Sample-frequentie selecteren en vervolgens het gewenste waarde kiezen in het popupmenu.
  • Rechts-klikken op het instrument in het Objectscherm, Sample-frequentie selecteren en vervolgens de gewenste waarde kiezen in het popupmenu.
Informatie: Afhankelijk van de instrumentinstellingen kan het instrument bepaalde beperkingen hebben wat betreft beschikbare samplefrequenties. Wanneer een zelf in te stellen waarde wordt gevraagd die niet beschikbaar is, kiest de software de dichtstbijzijnde beschikbare waarde.