Instrumenten bedienen via popupmenu's

De Handyscopes die in de Multi Channel oscilloscoop-software geopend zijn kunnen op diverse manieren bediend worden. Een van de manieren is de oscilloscopen bedienen via popupmenu's die geopend worden door op het oscilloscoop te rechts-klikken. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de scope wordt dubbel geklikt of de Settings window Instellingenscherm-knop op de instrumentbalk wordt geklikt.

Oscilloscopen kunnen ook bediend worden via oscilloscoopbalken, te vinden aan de bovenkant van het venster. Veel instellingen zijn ook beschikbaar via sneltoetsen.

Bedien kanalen via een popupmenu of instellingenscherm.

Oscilloscoopinstellingen en -acties

Oscilloscoop control

Wanneer op de oscilloscoop met de rechter muisknop wordt geklikt, wordt een popupmenu geopend dat alle instellingen en acties voor die betreffende oscilloscoop bevat. Met de keuze Toon instellingenscherm wordt een instellingenscherm getoond waarin alle beschikbare instellingen aangepast kunnen worden. Het instellingenscherm wordt ook getoond als op de Settings window Instellingenscherm-knop op de instrumentbalk wordt geklikt. Niet alle instellingen en acties zijn beschikbaar op alle oscilloscopen.

Naar/uit actieve grafiek

Deze keuze voegt alle kanalen van de oscilloscoop toe aan de actieve grafiek. Wanneer de actieve grafiek al een of meer kanalen van de oscilloscoop bevat, worden deze verwijderd uit de grafiek.

Auto reconnect

Wanneer Auto reconnect is uitgeschakeld en het instrument verliest de verbinding met de computer, dan wordt het instrument gesloten in de software en dan verwijderd uit de software. Als de verbinding dan weer terugkomt, zal de software een melding geven dat een nieuw instrument beschikbaar is.

Wanneer Auto reconnect is ingeschakeld en het instrument verliest de verbinding met de computer, blijft het instrument aanwezig in de software, maar wordt inactief gemaakt. Als de verbinding dan weer terugkomt, wordt het instrument in de software weer geactiveerd en begint weer met meten, met dezelfde instellingen als voor het verliezen van de verbinding. Verbonden geeft de status van het instrument weer.

Meetmodus

Deze keuze opent een submenu waarin de meetmodus van de oscilloscoop gekozen kan worden, tussen blokmode en streaming-mode. De meetmodus kan alleen ingesteld worden als de oscilloscoop niet meet.

Samplefrequentie

Deze keuze opent een submenu waarin de samplefrequentie van de oscilloscoop ingesteld kan worden. Sneltoetsen F3 en F4 kunnen ook worden gebruikt om de samplefrequentie in te stellen.

Recordlengte

Deze keuze opent een submenu waarin de recordlengte van de oscilloscoop ingesteld kan worden. Sneltoetsen F11 en F12 kunnen ook worden gebruikt om de recordlengte in te stellen.

Meettijd

Deze keuze opent een submenu waarin de Meettijd van de oscilloscoop kan worden ingesteld. Een aantal vaste waarden zijn beschikbaar in het submenu, evenals de keuze Zelf instellen....

Resolutiemodus

Deze keuze opent een submenu waarin de resolutiemodus van de oscilloscoop ingesteld kan worden:

  • Gefixeerd: de resolutie van de oscilloscoop is vast ingesteld en wordt niet veranderd door de software.
  • Automatisch onverbeterde resoluties: de software verandert de resolutie van de oscilloscoop automatisch naar de hoogst beschikbare waarde voor de huidige samplefrequentie, alleen gebruik makend van de ADC's eigen resoluties en geen verbeterde resolutie(s) verkregen door oversampling.
  • Automatisch alle resoluties: de software verandert de resolutie van de oscilloscoop automatisch naar de hoogst beschikbare waarde voor de huidige samplefrequentie, inclusief verbeterde resolutie(s) verkregen door oversampling.

Resolutie

Deze keuze opent een submenu waarin de resolutie van de oscilloscoop ingesteld kan worden.

Klokbron

Deze keuze opent een submenu waarin de sampleklok-bron van de oscilloscoop gekozen kan worden, tussen intern en extern. Voor informatie over de externe klok-vereisten, raadpleeg de instrumenthandleiding.

Klokuitgang

Deze keuze opent een submenu waarin de klokuitgang ingesteld kan worden op een van de beschikbare mogelijkheden.

Pre-trigger

Deze keuze opent een submenu waarin de pre-trigger / post-trigger-verhouding ingesteld kan worden. Sneltoetsen Shift + en Shift + kunnen ook worden gebruikt om de pre/post-trigger-verhouding in te stellen.

Pre-samples geldig

Deze keuze bepaalt of van de meting alle Pre-samples geldig zijn of niet.

Triggervertraging

Deze keuze opent een submenu waarin de triggervertraging ingesteld kan worden.

Trigger timeout

Deze keuze opent een submenu waarin de trigger timeout ingesteld kan worden.

Triggerbron

Deze keuze opent een submenu waarin de triggerbron voor de oscilloscoop gekozen kan worden.

Openen

Gebruik deze keuze om vooraf gemaakte oscilloscoop-instellingen en meetwaarden van schijf in te lezen. Het bestandsformaat dat gebruikt wordt is het TiePie TPS bestandsformaat.

Opslaan als

Met deze keuze kunnen de oscilloscoop-instellingen en optioneel ook de meetwaarden van een oscilloscoop op schijf opgeslagen worden. Overige objecten als grafieken, andere oscilloscopen, I/O's en sinks worden niet in dit bestand opgeslagen. Het bestandsformaat dat gebruikt wordt is het TiePie TPS bestandsformaat.

Exporteer data

Met deze keuze kunnen de meetwaarden van een oscilloscoop op schijf geëxporteerd worden in een ander bestandsformaat, om in toepassingen van derden te gebruiken.

AutoDisk

Deze keuze opent de AutoDisk-functie van de oscilloscoop, waarmee automatisch alle metingen op schijf worden opgeslagen.

Info

Deze keuze toont hardware-specifieke en driver-specifieke informatie van de betreffende Handyscope. Zaken die getoond worden zijn:

  • Naam en model van de Handyscope
  • Serienummer
  • Calibratiedatum
  • Firmware-versie
  • Driver-versie

Wissen

Gebruik de keuze Wissen om de gemeten waarden uit de kanalen van de oscilloscoop te verwijderen en deze te vullen met 0 V.

Sluiten

Deze keuze sluit de oscilloscoop. De oscilloscoop is dan verwijderd uit het objectscherm, de oscilloscoopbalk en bijbehorende kanaalbalken worden verwijderd en alle verbindingen met I/O's en sinks worden ontkoppeld.

Een oscilloscoop (her)openen kan via de zoek-functie in het Instrumenten-menu of via sneltoets Alt + S.

Als het instrument een functiegenerator bevat, zoals de WiFiScope WS5, Handyscope HS5 of de Handyscope HS3, dan wordt deze niet mee afgesloten met de oscilloscoop. De generator wordt afgesloten via zijn eigen popupmenu.