Pre-trigger / Pre-samples

Bij digital storage oscilloscopen bepaalt de record-lengte hoeveel samples er worden gemeten. Alle samples kunnen direct na het triggermoment worden gemeten. Het is echter ook mogelijk samples voor het triggermoment te meten, door de pre-samples in te stellen.

Pre- en post-samples

Het totale record wordt dan verdeeld in een pre-trigger-gedeelte en een post-trigger-gedeelte, die respectievelijk pre-samples en post-samples bevatten. Op deze manier is het mogelijk "terug in de tijd" te kijken, omdat de pre-samples gemeten zijn voor het triggermoment.

Met TiePie engineering instrumenten is het mogelijk het triggermoment op ieder gewenst punt in het totale record te plaatsen.

Veranderen van het triggermoment in de Multi Channel oscilloscoop-software kan op diverse manieren gedaan worden:

  • Met de Verhoog/verlaag pre-trigger-percentage knoppen Verlaag pre-samples en Verhoog pre-samples op de instrumentbalk.
  • Openen van het Instrumentinstellingen-dialoog, met de Settings dialog Instrumentinstellingen-dialoog-knop en in de dialoog de gewenste pre-trigger-waarde kiezen.
  • Met sneltoetsen Shift + en Shift + .
  • Door het kleine driehoekje op de slider van de horizontale scrollbar onder de grafiek die de signalen van het instrument weergeeft naar links of rechts te slepen. De positie van de driehoek op de scrollbar geeft de positie van het triggermoment in het gemeten record weer.
  • Rechts-klikken op de horizontale scrollbar onder de grafiek die de signalen van het instrument weergeeft, Pre-trigger selecteren en vervolgens het gewenste pre-trigger-percentage kiezen in het popupmenu.
  • Met de Pre-samples-knop Pre-samples-knop op de instrumentbalk.
  • Rechts-klikken op het instrument in het Objectscherm, Pre-trigger selecteren en vervolgens het gewenste pre-trigger-percentage kiezen in het popupmenu.
Tip: Wanneer het triggermoment wordt ingesteld via een popupmenu biedt de keuze Zelf instellen... de mogelijkheid het triggermoment ook als aantal samples of als tijd in te stellen.