Oscilloscopen

Alle verbonden Handyscopes worden automatisch geladen mits ze niet worden gebruikt door een andere applicatie. De oscilloscopes worden getoond met hun naam en serienummer, voor makkelijke herkenning. De kanalen van elke oscilloscoop worden als subobjecten opgenomen onder de betreffende oscilloscoop.

Wanneer meer dan een Handyscope is gevonden, wordt slechts een oscilloscoop actief, aangegeven met een blauwe, vetgedrukte naam. Oscilloscoop-specifieke sneltoetsen werken alleen op de actieve oscilloscoop. Een andere oscilloscoop kan actief gemaakt worden door op de oscilloscoop te klikken in het objectscherm of met de daarvoor bestemde sneltoets.

Bedienen van de oscilloscopen kan worden gedaan door de oscilloscoop te rechts-klikken in het objectscherm. Dat toont een oscilloscoop-popupmenu met alle instellingen van de oscilloscoop. Kanalen kunnen afzonderlijk worden ingesteld via hun kanaal-popupmenu dat wordt geopend door op het kanaal te rechts-klikken in het objectscherm.

Een eenvoudigere manier om een oscilloscoop of een kanaal te bedienen gaat met de knoppenbalken. Voor iedere oscilloscoop is een volledig instelbare oscilloscoopbalk beschikbaar. Ook is voor ieder kanaal een volledig instelbare kanaalbalk beschikbaar.

Wanneer meer Handyscopes zijn aangesloten, kunnen deze gecombineerd worden tot een groter gecombineerde oscilloscoop.

Lees meer over bedienen met popupmenu's.
Lees meer over oscilloscoopbalken.
Lees meer over kanaalbalken.
Lees meer over combineren van oscilloscopen.