Maak een gecombineerd instrument van twee of meer meetinstrumenten

Introductie

Met de Multi Channel oscilloscoop-software wordt u niet beperkt tot het aantal kanalen van één oscilloscoop. U kunt een gecombineerd instrument maken van twee of meer oscilloscoops. Zodra de oscilloscoops zijn gecombineerd, kunt u de resulterende oscilloscoop gebruiken als ware het één fysiek instrument. Het aantal kanalen per gecombineerd instrument is onbeperkt.

Een gecombineerd instrument maken is mogelijk met de volgende instrumenten:

Automatisch combineren met CMI

De Handyscope HS5 en Handyscope HS6 DIFF kunnen worden gecombineerd in iedere combinatie van deze instrumenten met behulp van hun CMI-interface. Wanneer een Handyscope HS5s wordt gecombineerd met een Handyscope HS6 DIFF, is de maximale sample-snelheid gelimiteerd tot 100 MS/s.

Combineren in hardware

Alle afzonderlijke Handyscope HS5s en/of Handyscope HS6 DIFFs worden elk op de conputer aangesloten met hun eigen USB-kabel. De meetsystemen van de afzonderlijke Handyscope HS5s en/of Handyscope HS6 DIFFs worden gesynchroniseerd met behulp van TP-C50H Koppelkabel CMIs die op de AUX I/O- en/of CMI-aansluitingen van de instrumenten worden aangesloten. Tussen iedere twee instrumenten komt een TP-C50H Koppelkabel CMI. Wanneer de instrumenten met behulp van de TP-C50H Koppelkabel CMI zijn gecombineerd, zullen ze dezelfde sampleklok en triggersignalen gebruiken, waardoor het mogelijk is gelijktijdig volledig gesynchroniseerde metingen te verrichten op alle kanalen.

Combineren in software

Combineren van Handyscope HS5s en/of Handyscope HS6 DIFFs gebeurt volledig automatisch. Wanneer de instrumenten met de computer zijn verbonden via hun USB-kabels en de TP-C50H Koppelkabel CMIs zijn aangesloten op de AUX I/O- of CMI-connectoren van de instrumenten kan de Multi Channel oscilloscoop-software gestart worden. Die herkent automatisch welke instrumenten met elkaar gekoppeld zijn en combineert ze tot een groter gecombineerd instrument.

Een instrument toevoegen aan een bestaand gecombineerd instrument

Een of meer Handyscope HS5s en/of Handyscope HS6 DIFFs kunnen worden toegevoegd aan een bestaand gecombineerd instrument. Sluit daarvoor eerst de software af, verbind dan het extra instrument aan de al in het gecombineerde instrument aanwezige instrumenten met behulp van een extra TP-C50H Koppelkabel CMI en start de Multi Channel oscilloscoop-software weer. Het nieuwe, grotere gecombineerde instrument zal worden herkend en geopend.

Een instrument verwijderen uit een gecombineerd instrument

Om een of meer Handyscope HS5s en/of Handyscope HS6 DIFFs te verwijderen uit een gecombineerd instrument, moet de software worden afgesloten, de betreffende Handyscope HS5s en/of Handyscope HS6 DIFFs losgekoppeld worden van het gecombineerde instrument en dan de Multi Channel oscilloscoop-software weer gestart worden. Het nieuwe, kleinere gecombineerde instrument zal worden herkend en geopend.

Handmatig combineren

De Handyscope HS3, Handyscope HS4 en Handyscope HS4 DIFF kunnen worden gecombineerd in iedere combinatie van deze instrumenten.

Combineren in hardware

Alle afzonderlijke Handyscope HS3s, Handyscope HS4s en/of Handyscope HS4 DIFFs worden elk op de conputer aangesloten met hun eigen USB-kabel. De meetsystemen van de afzonderlijke instrumenten worden met elkaar gekoppeld met behulp van een speciale koppelkabel die wordt geplaatst op de extensieconnectoren aan de achterkant van de instrumenten. Neem contact op met TiePie engineering voor meer informatie over deze speciale koppelkabel.

Combineren in software

Als de instrumenten zijn aangesloten op de computer via hun eigen USB-kabel en de speciale koppelkabel is aangesloten op de extensieconnectoren van de instrumenten, kan de Multi Channel oscilloscoop-software gestart worden. In eerste instantie zullen de aangesloten instrumenten afzonderlijk getoond worden.

U kunt een combi-instrument maken door de Beheer instrumenten-dialoog te kiezen in het Instrumenten-menu.

Beheer instrumenten

Alle aangesloten instrumenten worden in de dialoog weergegeven. Selecteer die instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken, met de Ctrl-toets ook ingedrukt en druk dan op de Combineer-knop Combine. De geselecteerde instrumenten worden dan gecombineerd tot een groter gecombineerd instrument.

Twee Handyscope HS4 DIFFs gecombineerd

In bovenstaande voorbeeld zijn twee Handyscope HS4s gecombineerd tot een acht-kanaals instrument. Alle acht kanalen kunnen gelijktijdig gemeten worden, zowel in blokmode als in streaming mode. Elk van de kanalen kan als triggerbron worden gebruikt:

Combined instrument trigger sources

Een instrument toevoegen aan een bestaand gecombineerd instrument

Een of meer instrumenten kunnen toegevoegd worden aan een bestaand gecombineerd instrument. Splits daarvoor eerst het gecombineerde instrument in de software. Open daartoe de Beheer instrumenten-dialoog, selecteer het gecombineerde instrument door het met de muis aan te klikken en druk op de Spits-knop Separate. Sluit dan het extra instrument aan op de al in het gecombineerde instrument aanwezige instrumenten, met behulp van een koppelkabel. Ververs de inhoud van het scherm met de Ververs-knop Ververs. Selecteer tot slot alle instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken met de Ctrl-toets ingedruk en druk op de Combineer-knop Combine.

Een instrument verwijderen uit een gecombineerd instrument

Wanneer een of meer instrumenten moeten verwijderd worden uit een gecombineerd instrument, moet daarvoor eerst het gecombineerde instrument worden gesplitst in de software. Open daartoe de Beheer instrumenten-dialoog, selecteer het gecombineerde instrument door het met de muis aan te klikken en druk op de Spits-knop Separate. Koppel dan de te verwijderen instrumenten los van de in het gecombineerde instrument aanwezige instrumenten. Ververs de inhoud van het scherm met de Ververs-knop Ververs. Selecteer tot slot alle instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken met de Ctrl-toets ingedruk en druk op de Combineer-knop Combine.

Beperkingen

Wanneer oscilloscopen met een verschillende maximale samplefrequentie of maximale recordlengte gecombineerd worden, zal de gecombineerde oscilloscoop een maximale samplefrequentie en maximale recordlengte krijgen die gelijk is aan de laagste maximale samplefrequentie en maximale recordlengte van de te combineren oscilloscopen.