Maak een gecombineerd instrument van twee of meer meetinstrumenten

Introductie

Met de Multi Channel oscilloscoop-software wordt u niet beperkt tot het aantal kanalen van één oscilloscoop. U kunt een gecombineerd en gesynchroniseerd instrument maken van twee of meer oscilloscopen. Zodra de oscilloscopen zijn gecombineerd, kunt u de resulterende oscilloscoop gebruiken als ware het één fysiek instrument. Het aantal kanalen per gecombineerd gesynchroniseerd instrument is onbeperkt.

Afhankelijk van de gebruikte instrumenten zijn er drie verschillende manieren om oscilloscopen te combineren en synchroniseren:

Automatisch combineren met de CMI-synchronisatie-interface

Automatisch een gecombineerd gesynchroniseerd instrument maken is mogelijk met de volgende instrumenten:

De instrumenten kunnen worden gecombineerd in iedere combinatie van deze instrumenten met behulp van hun CMI synchronisatie-interface.

Bekijk de multi-instrument synchronisatie-video

Opmerking: Wanneer een WiFiScope WS5 of Handyscope HS5 wordt gecombineerd met een van de overige instrumenten met CMI-synchronisatie-interface, is de maximale sample-snelheid van het gecombineerde instrument gelimiteerd tot 100 MSa/s.
Opmerking: De instrumenten met WiFi / LAN / USB-interface en CMI-synchronisatie-interface: kunnen alleen worden gecombineerd en gesynchroniseerd met hun CMI-interface als ze via USB zijn verbonden met de computer. Wanneer verbonden via WiFi of LAN kunnen ze worden gesynchroniseerd en gecombineerd met WCMI modules.

Combineren in hardware

Alle afzonderlijke WiFiScopes en/of Handyscopes worden elk op de computer aangesloten met hun eigen USB-kabel. De meetsystemen van de afzonderlijke instrumenten worden gesynchroniseerd met behulp van TP-C50H Koppelkabel CMIs die op de AUX I/O- en/of CMI synchronisatie-aansluitingen van de instrumenten worden aangesloten. Tussen iedere twee instrumenten komt een TP-C50H Koppelkabel CMI. Wanneer de instrumenten met behulp van de TP-C50H Koppelkabel CMI zijn gecombineerd, zullen ze dezelfde sampleklok en triggersignalen gebruiken, waardoor het mogelijk is gelijktijdig volledig gesynchroniseerde metingen te verrichten op alle kanalen.

Combineren in software

Combineren en synchroniseren van de instrumenten gebeurt volledig automatisch. Wanneer de instrumenten met de computer zijn verbonden via hun USB-kabels en de TP-C50H Koppelkabel CMIs zijn aangesloten op de AUX I/O- of CMI synchronisatie-connectoren van de instrumenten kan de Multi Channel oscilloscoop-software gestart worden. Die herkent automatisch welke instrumenten met elkaar gekoppeld zijn en combineert ze tot een groter gecombineerd instrument.

Een instrument toevoegen aan een bestaand gecombineerd instrument

Een of meer instrumenten met CMI synchronisatie-interface kunnen worden toegevoegd aan een bestaand gecombineerd instrument. Sluit daarvoor eerst de software af, verbind dan het extra instrument aan de al in het gecombineerde instrument aanwezige instrumenten met behulp van een extra TP-C50H Koppelkabel CMI en start de Multi Channel oscilloscoop-software weer. Het nieuwe, grotere gecombineerde instrument zal worden herkend en geopend.

Een instrument verwijderen uit een gecombineerd instrument

Om een of meer instrumenten te verwijderen uit een gecombineerd instrument, moet de software worden afgesloten, de betreffende instrumenten losgekoppeld worden van het gecombineerde instrument en dan de Multi Channel oscilloscoop-software weer gestart worden. Het nieuwe, kleinere gecombineerde instrument zal worden herkend en geopend.

Draadloos combineren met de Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI

De Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI is een module waarmee twee of meer Handyscopes / WiFiScopes via een draadloze RF-verbinding gecombineerd en gesynchroniseerd kunnen worden. Draadloos combineren en synchroniseren is mogelijk met de volgende instrumenten:

Wanneer WCMIs worden geplaatst op de extensie-connectoren van de instrumenten, worden de instrumenten gesynchroniseerd via een draadloze RF-verbinding tussen de modules. In de Multi Channel oscilloscoop-software kunnen de instrumenten worden gecombineerd tot een groot gecombineerd instrument. De nauwkeurige draadloze RF-verbinding tussen de modules deelt de triggersignalen, zodat de gecombineerde scoops op exact hetzelfde moment starten. De WCMI-module heeft een intern automatisch tijdsynchronisatiesysteem dat er voor zorgt dat alle sampleklokken van de oscilloscopen worden gesynchroniseerd. Hiermee is het mogelijk veel signalen tegelijkertijd te meten, met scoops die tot wel 400 m van elkaar verwijderd zijn. Er is geen lange bekabeling nodig tussen se scoops en de computer, waardoor de installatie eenvoudig en zonder rompslomp is. Per oscilloscoop in het gecombineerde instrument is een WCMI nodig.

Combineren in hardware

Alle afzonderlijke WiFiScopes en/of Handyscopes worden elk op de computer aangesloten met hun eigen USB-kabel, via LAN of via WiFi. Per oscilloscoop in het gecombineerde instrument is een WCMI nodig. Plaats de WCMI-modules op de extensie-connectoren van de WiFiScopes of Handyscopes.

Combineren in software

Als de instrumenten zijn aangesloten op de computer via hun eigen USB-kabel, via LAN of via WiFi, en de WCMI-modules zijn aangesloten op de extensieconnectoren van de instrumenten, kan de Multi Channel oscilloscoop-software gestart worden. In eerste instantie zullen de aangesloten instrumenten afzonderlijk getoond worden.

U kunt een combi-instrument maken door de Beheer instrumenten-dialoog te kiezen in het Instrumenten-menu.

Beheer instrumenten

Alle aangesloten instrumenten worden in de dialoog weergegeven. Selecteer die instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken, met de Ctrl-toets ook ingedrukt en druk dan op de Combineer-knop Combine. De geselecteerde instrumenten worden dan gecombineerd tot een groter gecombineerd instrument.

Elk van de kanalen van het gecombineerde instrument kan worden geselecteerd als triggerbron. Triggeren op een combinatie van bronnen is alleen mogelijk als die bronnen zich allemaal bevinden op hetzelfde instrument binnen het gecombineerde instrument. Het is niet mogelijk te triggeren op een combinatie van bronnen van verschillende instrumenten.

Wanneer een instrument zonder WCMI-module wordt geselecteerd, of de module is niet goed aangesloten, zal het combineren mislukken en wordt een melding weergegeven:

Error module not found

Kloksynchronisatie

De WCMI-module heeft een intern automatisch tijdsynchronisatiesysteem dat er voor zorgt dat alle sampleklokken van de oscilloscopen worden gesynchroniseerd. Na starten van de Multi Channel oscilloscoop-software en starten van continu meten, worden de modules in ongeveer 10 seconden gesynchroniseerd. Zodra de modules gesynchroniseerd zijn, wordt dit aangegeven in het Settings instellingenscherm met Klokken gesynchroniseerd: Ja, zie onderstaande afbeelding.

Instrument settings

Signaalsterktes

De WCMI-module op het instrument dat de triggerbron bevat zal triggerpulsen uitzenden. De modules op de andere instrumenten ontvangen deze triggerpulsen.

Een Signaalontvangststerkteindicatie (Receiving Signal Strength Indication, RSSI) is te vinden in het Instrument-instellingenscherm, deze toont de signaalsterkte in dBm. In bovenstaande afbeelding fungeert de Handyscope HS5 als triggerbron, de WiFiScope WS6 ontvangt het triggersignaal, met een signaalsterkte van -29 dBm.

Wanneer de signaalsterkte onder -90 dB komt, kan de verbinding verbroken worden, waardoor de metingen stoppen. De software geeft dan een melding:

Signal lost

Positioneer de instrumenten anders en/of verwijder blokkerende objecten tussen de modules die de ontvangst belemmeren, om de signaalsterkte te verbeteren. Het is ook mogelijk de antenne van de module los te schroeven en een (externe) antenne via ee nkabel aan te sluiten, waardoor de antennepositie geoptimaliseerd kan worden en de signaalsterkte verbeterd.

WiFiScope-firmware bijwerken

WiFiScopes die zijn gemaakt en verkoscht voor dat de Wireless Multi Instrument Synchronization Module WCMI is geïntroduceerd hebben een nieuwe firmware nodig om de WCMI-modules te ondersteunen.

Een firmware gedateerd 2023-06-01 of later is vereist. De firmware-versie van de WiFiScope kan worden bekeken op de statuspagina in de web-interface. Raadpleeg de meest recente versie van de instrumenthandleiding van de WiFiScope (zie de download-pagina) voor het openen van de web-interface.

WiFiScope web interface

Het vereiste firmware-image-bestand kan worden gedownload van de download-pagina op deze website. The firmware-update-instructies zijn opgenomen in de instrumenthandleiding van de WiFiScope, die kan worden gedownload van dezelfde pagina.

Handyscopes hebben geen firmware-update nodig.

Een instrument toevoegen aan een bestaand gecombineerd instrument

Een of meer instrumenten kunnen toegevoegd worden aan een bestaand gecombineerd instrument. Splits daarvoor eerst het gecombineerde instrument in de software. Open daartoe de Beheer instrumenten-dialoog, selecteer het gecombineerde instrument door het met de muis aan te klikken en druk op de Spits-knop Separate. Sluit dan het extra instrument aan op de computer en plaats een WCMI module. Ververs de inhoud van het scherm met de Ververs-knop Ververs. Selecteer tot slot alle instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken met de Ctrl-toets ingedruk en druk op de Combineer-knop Combine.

Een instrument verwijderen uit een gecombineerd instrument

Wanneer een of meer instrumenten moeten worden verwijderd uit een gecombineerd instrument, moet daarvoor eerst het gecombineerde instrument worden gesplitst in de software. Open daartoe de Beheer instrumenten-dialoog, selecteer het gecombineerde instrument door het met de muis aan te klikken en druk op de Spits-knop Separate. Selecteer dan alle instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken met de Ctrl-toets ingedruk en druk op de Combineer-knop Combine.

Handmatig combineren

Handmatig combineren van instrumenten is mogelijk met de volgende instrumenten:

Deze instrumenten kunnen worden gecombineerd in iedere combinatie van deze instrumenten.

Opmerking: De instrumenten met WiFi / LAN / USB-interface, de WiFiScope WS4 DIFF en Automotive Test Scope ATS5004DW, kunnen alleen worden gecombineerd als ze via USB zijn verbonden met de computer. Wanneer verbonden via WiFi of LAN kunnen ze niet gecombineerd worden.

Combineren in hardware

Alle afzonderlijke instrumenten worden elk op de conputer aangesloten met hun eigen USB-kabel. De meetsystemen van de afzonderlijke instrumenten worden met elkaar gekoppeld met behulp van een speciale koppelkabel die wordt geplaatst op de extensieconnectoren aan de achterkant van de instrumenten. Neem contact op met TiePie engineering voor meer informatie over deze speciale koppelkabel.

Combineren in software

Als de instrumenten zijn aangesloten op de computer via hun eigen USB-kabel en de speciale koppelkabel is aangesloten op de extensieconnectoren van de instrumenten, kan de Multi Channel oscilloscoop-software gestart worden. In eerste instantie zullen de aangesloten instrumenten afzonderlijk getoond worden.

U kunt een combi-instrument maken door de Beheer instrumenten-dialoog te kiezen in het Instrumenten-menu.

Beheer instrumenten

Alle aangesloten instrumenten worden in de dialoog weergegeven. Selecteer die instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken, met de Ctrl-toets ook ingedrukt en druk dan op de Combineer-knop Combine. De geselecteerde instrumenten worden dan gecombineerd tot een groter gecombineerd instrument.

Alle eenheden van een gecombineerd instrument meten simultaan: ze worden op hetzelfde moment gestart en gestopt en ze reageren op dezelfde trigger. De eenheden gebruiken echter elk hun eigen sample-klok, deze wordt niet gedeeld.

Twee Handyscope HS4 DIFFs gecombineerd

In bovenstaande voorbeeld zijn twee Handyscope HS4s gecombineerd tot een acht-kanaals instrument. Alle acht kanalen kunnen gelijktijdig gemeten worden, zowel in blokmode als in streaming mode. Elk van de kanalen kan als triggerbron worden gebruikt:

Combined instrument trigger sources

Een instrument toevoegen aan een bestaand gecombineerd instrument

Een of meer instrumenten kunnen toegevoegd worden aan een bestaand gecombineerd instrument. Splits daarvoor eerst het gecombineerde instrument in de software. Open daartoe de Beheer instrumenten-dialoog, selecteer het gecombineerde instrument door het met de muis aan te klikken en druk op de Spits-knop Separate. Sluit dan het extra instrument aan op de al in het gecombineerde instrument aanwezige instrumenten, met behulp van een koppelkabel. Ververs de inhoud van het scherm met de Ververs-knop Ververs. Selecteer tot slot alle instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken met de Ctrl-toets ingedruk en druk op de Combineer-knop Combine.

Een instrument verwijderen uit een gecombineerd instrument

Wanneer een of meer instrumenten moeten verwijderd worden uit een gecombineerd instrument, moet daarvoor eerst het gecombineerde instrument worden gesplitst in de software. Open daartoe de Beheer instrumenten-dialoog, selecteer het gecombineerde instrument door het met de muis aan te klikken en druk op de Spits-knop Separate. Koppel dan de te verwijderen instrumenten los van de in het gecombineerde instrument aanwezige instrumenten. Ververs de inhoud van het scherm met de Ververs-knop Ververs. Selecteer tot slot alle instrumenten die gecombineerd moeten worden door ze met de muis aan te klikken met de Ctrl-toets ingedruk en druk op de Combineer-knop Combine.

Beperkingen

Wanneer oscilloscopen met een verschillende maximale samplefrequentie of maximale recordlengte gecombineerd worden, zal de gecombineerde oscilloscoop een maximale samplefrequentie en maximale recordlengte krijgen die gelijk is aan de laagste maximale samplefrequentie en maximale recordlengte van de te combineren oscilloscopen.