Data exporteren

Om het mogelijk te maken (gemeten) data te gebruiken in andere applicaties, kan data van alle bronnen worden geëxporteerd naar verschillende bestandstypen. Op deze pagina kunt u lezen hoe u data kunt exporteren en vindt u informatie over de ondersteunde formaten.

Hoe u data kunt exporteren

Data van alle bronnen kan worden geëxporteerd. Dit betekent dat data van alle stand-alone bronnen, zoals de Software-generator, maar ook van uitgangen van andere objecten, zoals instrumenten en I/O's, kan worden opgeslagen.

Data die wordt weergegeven in een grafiek kan ook naar een bestand worden opgeslagen. Alle data van alle getoonde lijnen wordt geëxporteerd. Lijnen die in een grafiek aanwezig zijn, maar verborgen zijn, worden niet geëxporteerd. Wanneer cursoren aan staan, wordt alleen de data in het gedeelte tussen de cursoren geëxporteerd.

Data van grafieken kan ook worden geëxporteerd in grafische vorm, naar afbeeldingsbestanden. Dit wordt uitgelegd op de pagina over afbeeldingen opslaan.

U kunt data van bronnen, I/O's en grafieken exporteren door de gewenste objecten te selecteren en "Exporteer data..." te kiezen uit het popup menu. Zie de onderstaande figuur.

Export popup

Een standaard opslagscherm zal worden getoond, uitgebreid met een gedeelte voor opties voor de verschillende bestandsformaten.

Onderin het scherm kan het bestandstype worden gekozen. De lijst van beschikbare bestandsformaten hangt af van de geselecteerde objecten die moeten worden opgeslagen. Sommige formaten ondersteunen bijvoorbeeld maar één tijdbasis. Als bronnen met verschillende tijdbases worden geselecteerd, wordt een afzonderlijk bestand per bron geëxporteerd. De bestandsnaam van het geëxporteerde bestand bevat dan ook de naam van de overeenkomstige bron.

In de onderstaande figuur is het scherm getoond met de opties voor het opslaan van binaire bestanden.

Save-dialoog

Binaire bestanden

Binaire bestanden bevatten niets anders dan de data. De bestanden bevatten dus geen informatie over sample-frequentie, bereik, etcetera. De data kan worden opgeslagen in de volgende datatypen:

Binary file options
Naam Ook bekend als
UINT8 8 bit unsigned integer
INT8 8 bit signed integer
UINT16 16 bit unsigned integer
INT16 16 bit signed integer
UINT32 32 bit unsigned integer
INT32 32 bit signed integer
UINT64 64 bit unsigned integer
INT64 64 bit signed integer
FLOAT32Single precision floating point
FLOAT64Double precision floating point

Dit bestandstype ondersteunt meer bronnen in een bestand. Wanneer meer bronnen in een bestand worden opgeslagen, wordt de data van de bronnen geïnterleaved, beginnend met sample 0 van bron 0, dan sample 0 van bron 1, sample 0 van bron 2, enz.

Er zijn enkele beperkingen bij het exporteren van data naar dit formaat. Voor tijddomeinsignalen:

 • Alle bronnen moeten dezelfde start- en eindtijd hebben
 • Alle bronnen moeten dezelfde sample-frequentie hebben

Voor frequentiedomeinsignalen (spectra):

 • Alle bronnen moeten dezelfde begin- en eindfrequentie hebben
 • Alle bronnen moeten dezelfde datagrootte hebben
Tip: Het binaire bestand bevat slechts kale data, geen informatie over de data wordt opgeslagen. Wanneer meetwaarden in een binair bestand worden opgeslagen, sla dan ook de instellingen op in een TPS-bestand en bewaar dat bij de BIN-bestanden. Op die manier wordt de structuur van de BIN-bestanden (aantal bronnen, datatype) bij de bestanden bewaard en kunnen ze later weer op de juiste manier ingelezen worden.

CSV-(ASCII-)bestanden

Comma Separated Values-bestanden worden door een groot aantal applicaties ondersteund. De data wordt opgeslagen in een voor mensen leesbaar ASCII-formaat dat kan worden bekeken met elke tekstverwerker. De naam van het bestandstype is een beetje misleidend: meestal worden punt-komma's (;) gebruikt in plaats van komma's (,) als kolomscheidingsteken.

CSV-opties

De geschreven CSV-bestanden bevatten een header met informatie over het bestand en een kolom met data voor elke bron. Optioneel kan een kolom met de tijdbasis en/of een kolom met sample-nummer worden geschreven. De kolommen worden standaard gescheiden met een punt-komma (;), maar ook andere scheidingstekens kunnen worden gekozen. Standaard wordt een punt (.) gebruikt als decimaal scheidingsteken, maar een komma (,) kan ook worden gekozen.

De manier waarop de waarden in het bestand worden geschreven kan worden ingesteld. De volgende getalformaten kunnen worden gekozen:

 • General: De waarde wordt omgezet naar de korts mogelijke decimale string, gebruikmakend van het fixed of scientific formaat.
 • Fixed: De waarde wordt omgezet naar een string in de vorm "-ddd.ddd...".
 • Scientific: De waarde wordt omgezet naar een string in de vorm "-d.ddd...E+dddd".

De betekenis van de precisie en cijfers velden zijn als volgt:

Getalformaat   Precisie Cijfers
General Aantal significante cijfers   Minimum aantal cijfers in de exponent
Fixed Aantal significante cijfers Aantal cijfers achter komma
Scientific Aantal significante cijfers Minimum aantal cijfers in de exponent

Er zijn enkele beperkingen bij het exporteren van data naar dit formaat. Voor tijddomeinsignalen:

 • Alle bronnen moeten dezelfde start- en eindtijd hebben
 • Alle bronnen moeten dezelfde sample-frequentie hebben

Voor frequentiedomeinsignalen (spectra):

 • Alle bronnen moeten dezelfde begin- en eindfrequentie hebben
 • Alle bronnen moeten dezelfde datagrootte hebben

JSON-bestanden

JSON-bestanden worden ondersteund door diverse programma's van derden. De inhoud wordt opgeslagen in een voor mensen leesbaar ASCII-formaat dat kan worden bekeken met elke tekstverwerker. Door hun structuur kunnen JSON-bestanden eenvoudig verwerkt worden door andere programma's.

Wanneer naar een JSON-bestand wordt geëxporteerd kunnen instellingen en/of data worden opgeslagen.

JSON Options

Matlab-bestanden

Matlab .mat-bestanden kunnen data van meer bronnen bevatten en data van meer streams bevatten. In Matlab .mat-bestanden wordt alle objectdata opgeslagen in aparte structuren, elk met een eigen tijdbasis en andere informatie. Er worden drie verschillende structuren gebruikt:

 • src : bevat data van een enkele bron
 • msrc : bevat data van verschillende synchrone bronnen
 • amsrc : bevat data van verschillende asynchrone bronnen

Zowel tijddomein- als frequentiedomeinsignalen kunnen worden opgeslagen in Matlab .mat-bestanden. Als een spectrum wordt opgeslagen, wordt het PreSampleCount-veld niet opgeslagen en wordt het SampleFrequency-veld vervangen door het BinsPerHz-veld. De waarde van dit veld wordt uitgedrukt in Samples/Hz en is vergelijkbaar met het SampleFrequency-veld, dat een eenheid heeft van Samples/s. Beide velden kunnen worden gebruikt om de horizontale as te reconstrueren.

Informatie over het MAT-bestandsformaat kunt u vinden op de MathWorks site.

Matlab src-structuur

Voor elke geselecteerde bron of uitgang, wordt een src structuur in het bestand geschreven. De src-structuur bevat de volgende velden:

Veldnaam Betekenis
name naam van de bron
DateTime floating-point-getal dat de datum en tijd bevat:
1 correspondeert met 1-Jan-00001
RangeMin het minimum van het databereik
RangeMax het maximum van het databereik
SampleFrequency2 sample-frequentie van de data
PreSampleCount3 het aantal pre-samples in het Data-array
StartValue relatieve starttijd van de post-samples
Unit eenheid van de data
Data array dat de samples bevat

Matlab msrc-structuur

Voor elk geselecteerd object met meer synchrone uitgangen, wordt een msrc-structuur geschreven in het bestand. Een instrument is een voorbeeld van een object met meer synchrone uitgangen. Deze structuur lijkt veel op de src-structuur. Het verschil is dat sommige velden nu arrays zijn in plaats van getallen en dat het veld srcnames is toegevoegd. De msrc-structuur bevat de volgende velden:

Veldnaam Betekenis
name naam van het object
srcnames namen van de uitgangen
DateTime floating-point-getal dat de datum en tijd bevat:
1 correspondeert met 1-Jan-00001
RangeMin de minima van de databereiken
RangeMax de maxima van de databereiken
SampleFrequency2 sample-frequentie van de data
PreSampleCount3 het aantal pre-samples in het Data-array
StartValue relatieve starttijd van de post-samples
Unit eenheden van de data
Data 2-dimensionaal array dat de samples bevat

Matlab amsrc-structuur

Voor elk geselecteerd object met meer asynchrone uitgangen, wordt een amsrc-structuur geschreven in het bestand. Momenteel zijn er nog geen objecten met meer asynchrone uitgangen. De amsrc-structuur bevat de volgende velden:

Veldnaam Betekenis
name naam van de bron
DateTime floating-point-getal dat de datum en tijd bevat:
1 correspondeert met 1-Jan-00001
srcs array met een src-structuur voor elke uitgang
 1. Als de DateTime-waarde kleiner is dan 50000, dan is het bestand geschreven door een oudere versie van de software (<= 1.0.3) en representeert het het aantal dagen sinds 30-12-1899. Tel er in dat geval de waarde 'datenum('30-Dec-1899')' bij op om de correcte datum te krijgen. Voer 'help datenum' uit in Matlab voor meer informatie over DateTime.
 2. Bij frequentiedomeinsignalen (spectra) wordt het SampleFrequency-veld vervangen door het BinsPerHz-veld.
 3. Bij frequentiedomeinsignalen (spectra) is het PreSampleCount-veld niet beschikbaar.

Wave audio-bestanden

Gewoonlijk worden wave-bestanden alleen gebruikt voor audio-data, maar het is ook mogelijk er metingen in op te slaan. Een nadeel van wave-bestanden is dat niet alle informatie kan worden opgeslagen. Informatie zoals meetbereik en eenheid gaan verloren. Echter, omdat er veel programma's op de markt zijn die overweg kunnen met wave-bestanden, kan een wave-bestand erg handig zijn voor het uitwisselen en veranderen van data.

De meeste wave-bestanden bevatten 1 (mono) of twee (stereo) datakanalen en meestal wordt de data opgeslagen met 8- of 16-bit precisie. Het wave-bestandsformaat kan echter veel meer kanalen met resoluties tot 64-bit opslaan. Omdat de meeste programma's helaas niet overweg kunnen met bestanden met meer kanalen en hogere resoluties dan 16-bit, wordt standaard het aantal kanalen begrensd tot 2 en de resolutie tot 16-bit. De limieten kunnen worden veranderd voor het schrijven van meer kanalen of hogere resoluties.

Het wave-bestand bevat een veld dat de sample-frequentie aangeeft. Voor maximale compatibiliteit wordt de waarde van dit veld standaard ingesteld op de standaard sample-frequentie die het dichtst ligt bij de echte (originele) sample-frequentie. Het kan ook worden ingesteld op de originele sample-frequentie of een van de andere standaardfrequenties. De data wordt niet herbemonsterd, alleen de waarde van het veld in het bestand wordt veranderd.

Wave audio opties

Er zijn enkele beperkingen bij het exporteren van data naar dit formaat:

 • Alleen tijddomeinbronnen kunnen worden opgeslagen (geen spectra)
 • Alle bronnen moeten dezelfde start- en eindtijd hebben
 • Alle bronnen moeten dezelfde sample-frequentie hebben