Software-generator

Software generator

De Software-generator genereert volledig instelbare standaardsignalen zoals sinus, blok en driehoek. Alle eigenschappen van de standaard signalen kunnen aangepast worden. Het uitgangssignaal van de Software-generator kan getoond worden in een grafiek of meter en het kan dienen als bron voor I/O's en andere sinks.

Specifieke toepassingen van de Software-generator zijn gemeten signalen vergelijken met bekende software-gegenereerde signalen of complexe rekenkundige bewerkingen testen met bekende signalen voordat deze gebruikt worden met gemeten signalen.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Software-generator aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de bron geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de bron wordt dubbel geklikt.

SoftGen control

Signaaltype

Het Signaaltype kan gekozen worden uit een aantal standaard signalen:

 • Sinus
 • Driehoek
 • Blok
 • Ruis

Frequentie

De Signaalfrequentie van de uitgang van de Software-generator kan ingesteld worden op een van diverse vaste waarden. Ook een zelf in te stellen waarde is beschikbaar.

De signaalfrequentie instellen is alleen mogelijk bij periodieke signalen. Als signaaltype Ruis is ingesteld is de instelling frequentie niet beschikbaar.

Fase

De instelling Fase bepaalt op welke positie in een periode van het signaal het opwekken start. Door de fase aan te passen kan een signaal in tijd verschoven worden. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

De fase instellen is alleen mogelijk bij periodieke signalen. Als signaaltype Ruis is ingesteld is de instelling Fase niet beschikbaar.

Amplitude

De instelling Amplitude bepaalt hoe groot de zwaai van het uitgangssignaal van de Software generator is. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Hint: De Amplitude op nul zetten geeft een DC-signaal wat versteld kan worden met de Offset-instelling.

Offset

De instelling Offset verschuift het signaal verticaal. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Symmetrie

De manier waarop de instelling Symmetrie de signaalvorm verandert hangt af van het gekozen signaaltype.

 • Sinus en Driehoek
  De Symmetrie-instelling bepaalt de verhouding tussen de rijstijd van het signaal en de daaltijd van het signaal.
 • Blok
  De Symmetrie-instelling bepaalt de Duty cycle van het signaal.
 • Ruis
  De Symmetrie-instelling is niet beschikbaar

De Symmetrie is gedefinieerd als percentage. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Datagrootte

De Datagrootte-instelling bepaalt de grootte in samples van het datablok dat is gegenereerd door de Software-generator. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Sample-frequentie

De instelling Sample-frequentie bepaalt het aantal samples per seconde dat door de Software-generator wordt opgewekt. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Zorg er voor dat de Sample-frequentie op een waarde wordt gezet die minimaal twee keer zo hoog is als de gewenste signaalfrequentie van de Software-generator, anders zal aliasing optreden.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Venster

De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal.