Venster
De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal. De vensterfunctie past de magnitude van de samples van het ingangssignaal aan, zodat de uiteinden geleidelijk naar nul aflopen. Diverse verschillende vensterfunctie-algoritmes zijn beschikbaar.

Een specifieke toepassing voor de Venster-I/O is "spectral leakage" verminderen in een frequentiespectrum gemaakt met een Fourier Transformatie. De FFT I/O heeft al een vensterfunctie ingebouwd, daarom is het gebruik van de Venster-I/O daar niet noodzakelijk.

Een tweede toepassing is het vormen van signaal-bursts, bijvoorbeeld voor het gebruik in de Arbitrary Waveform Generator.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Venster-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster-bediening

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Vensterfunctie

De instelling Vensterfunctie bepaalt welk algoritme wordt gebruikt om het signaal aan te passen. Er kan worden gekozen uit verschillende algoritmes:

 • Rechthoek
 • Hanning
 • Hamming
 • Bartlett
 • Parzen
 • Welch
 • Blackman
 • Blackman-Harris
 • Flat top
 • Nuttall
 • Blackman-Nuttall

Het venster Rechthoek is eigenlijk geen venster, het doet niets met het signaal.

Normalisatie

Een Vensterfunctie verandert de hoeveelheid energie in een signaal. Wanneer een FFT wordt uitgevoerd op het aangepaste signaal, zullen de groottes van de spectrale bins lager zijn dan van het niet-veranderde signaal. Om daarvoor te compenseren kan een Normalisatie worden aangezet, waardoor de spectrale bins de juiste groottes krijgen.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Software-generator

De Software-generator (SoftGen) genereert volledig instelbare standaardsignalen zoals sinus, blok en driehoek.

Deskew

De Deskew-I/O schuift de data van een bron in tijd.

Uitsnede

De Uitsnede-I/O maakt een uitsnede van de ingangsdata.

Begrenzer

De Begrenzer I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik.

Vergelijker

De Vergelijker I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.