Vergelijker
De Vergelijker-I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde en geeft aan of het signaal hoger dan of lager dan de referentiewaarde is.

De Vergelijker werkt als volgt: alle waarden van het signaal worden vergeleken met de Referentiewaarde. Afhankelijk van de ingestelde Vergelijking geeft de Vergelijker aan of ieder sample hoger dan of gelijk aan de referentiewaarde is of lager dan de referentiewaarde. Hoe de Vergelijker dit aangeeft hangt af van de ingesteld Modus.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Vergelijker-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Vergelijker control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Modus

De instelling Modus bepaalt hoe de Vergelijker I/O aangeeft of de vergelijking tussen ingangssignaal en referentiewaarde waar of niet waar is.

 • Modus is Waarde
  • Wanneer de vergelijking waar is, is de uitgang van de vergelijker gelijk aan de ingangswaarde.
  • Wanneer de vergelijking niet waar is, is de uitgang van de vergelijker gelijk aan de referentiewaarde.
 • Modus is Binair
  • Wanneer de vergelijking waar is, is de uitgang van de vergelijker "1".
  • Wanneer de vergelijking niet waar is, is de uitgang van de vergelijker "0".

Vergelijking

De instelling Vergelijking bepaalt hoe het ingangssignaal wordt vergeleken met de referentiewaarde.

 • Vergelijking is Hoger dan
  • Als het ingangssignaal hoger dan of gelijk aan de referentiewaarde is, is de vergelijking waar
  • Als het ingangssignaal lager is dan de referentiewaarde, is de vergelijking niet waar.
 • Vergelijking is Lager dan
  • Als het ingangssignaal lager dan de referentiewaarde is, is de vergelijking waar
  • Als het ingangssignaal hoger dan of gelijk aan de referentiewaarde is, is de vergelijking niet waar.

Referentie

De instelling Referentie stelt de referentiewaarde in van de vergelijker, waarmee het ingangssignaal vergeleken wordt.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Deskew

De Deskew-I/O schuift de data van een bron in tijd.

Uitsnede

De Uitsnede-I/O maakt een uitsnede van de ingangsdata.

Begrenzer

De Begrenzer I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik.

Venster

De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal.