Een I/O is een dataverwerkend object dat een of meer ingangssignalen accepteert (Input), dat bewerkt op een specifieke manier en dan de bewerkte data aanbiedt op de uitgang (Output). De in- en uitgangen kunnen zowel tijdsdomein- als frequentiedomein-signalen zijn.

De I/O's zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Math-I/O's

De Math-I/O's voeren een standaard rekenkundige bewerking uit op een of meer signalen:

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Optellen / Aftrekken

De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af.

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.

Filter-I/O's

De filter-I/O's voeren een filterende bewerking uit op een signaal:

Filter

De Filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig filter.

Ideaal filter

De Ideaal filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig ideaal filter.

Signal cleaner

De Signal cleaner-I/O maakt een periodiek signaal schoon door ruis en andere ongewenste verstoringen uit de data van de bron te verwijderen.

Gemiddelde

De Gemiddelde I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O.

Pas aan-I/O's

De Pas aan- I/O's voeren een aanpassende bewerking uit op een signaal:

Deskew

De Deskew-I/O schuift de data van een bron in tijd.

Uitsnede

De Uitsnede-I/O maakt een uitsnede van de ingangsdata.

Begrenzer

De Begrenzer I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik.

Vergelijker

De Vergelijker I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde.

Resampler

De Resampler I/O past sample-frequentie (en record-lengte met dezelfde verhouding) van een signaal aan.

Venster

De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op het ingangssignaal.

Diverse I/O's

De diverse I/O's voeren een andere bewerking op een signaal of een aantal opvolgende signalen uit.

Min / Max-detector

De Min / Max-detector detecteert minimum- of maximumwaarden in de data van de aangesloten bron.

Dataverzamelaar

De Dataverzamelaar I/O voegt opvolgende blokken stream-data achter elkaar toe tot een groot aaneengesloten blok data.

Referentie

De Referentie-I/O onthoudt zijn ingangsdata tot wordt gevraagd de huidige data te kopiëren. Gebruik de Referentie-I/O om metingen te vergelijken.

Analyseer-I/O's

De Analyseer-I/O's analyseren de ingangsdata en halen er specifieke informatie uit.

Duty cycle

De Duty cycle I/O bepaalt de duty cycle van een signaal.

RMS

De RMS-I/O bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van een signaal.

Maximum

De Maximum-I/O bepaalt de maximum waarde van een signaal.

Maximum - Minimum

De Maximum-Minimum I/O bepaalt de maximum-minimum waarde of top-top-waarde van een signaal.

Minimum

De Minimum-I/O bepaalt de minimum waarde van een signaal.

Faseverschil

De Faseverschil-I/O bepaalt het faseverschil tussen de twee ingangssignalen.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.

EMI

De EMI-I/O maakt een werkomgeving die kan worden gebruikt voor EMI pre-compliance-testen.

Automotive I/O's

De Automotive-I/O's voeren automotive-specifieke bewerkingen uit.

Krukashoek

De Krukashoek-I/O zet het krukaspositiesensorsignaal om in een krukashoeksignaal.

RPM

De RPM I/O zet het krukas-sensorsignaal om in een toerental.

EV-lader control pilot analysator

EV-Lader Control Pilot Analysator I/O decodeert het Control Pilot-signaal en toont de maximaal beschikbare laadstroom en de laadstatus.

Decodeer-I/O's

De decodeer-I/Os decoderen seriële communicatie-data uit de ingangsdata en presenteren de gedecodeerde boodschappen.

Puls-decoder

De Pulsdecoder I/O decodeert twee signalen van een kwadratuurencoder naar een pulsaantal/positie.

I2C-decoder

De I2C-decoder-I/O converteert analoge data op een I2C-bus naar I2C-data.

UART / Serieel-decoder

De UART / Serieel-decoder-I/O decodeert analoge data op een UART, RS232, RS458, MIDI, DMX, LIN en andere gelijkaardige seriële bus naar seriële data.

CAN-decoder

De CAN-decoder I/O decodeert analoge data op een CAN-bus tot CAN-data.

J1939-decoder

De J1939-decoder-I/O haalt SAE J1939 SPN-waarden uit CAN-berichten.

SPI-decoder

De SPI-decoder-I/O converteert analoge data op een SPI-bus naar SPI-data.

Base section to index

De Basissectie naar index-I/O "vult gaten" in data in met de laatste bekende waarde.

Obsolete I/O's

Obsolete I/O's zijn I/O's die zijn vervangen door nieuwe I/O's. Ze zijn nog wel aanwezig in de software voor bestaande, opgeslagen meetinstellingen, maar kunnen niet meer worden gebruikt voor nieuwe metingen.

Laagdoorlaatfilter

De Laagdoorlaatfilter I/O filtert de data van de aangesloten bron met een eerste orde laagdoorlaatfilter.