Een I/O-blok heeft een of meer ingangen en uitgangen. Een I/O accepteert een ingangssignaal, bewerkt dat op een specifieke manier en biedt het bewerkte signaal dan aan op de uitgang. De in- en uitgangen kunnen zowel tijdsdomein- als frequentiedomein-signalen zijn.

Momenteel zijn de volgende I/O's beschikbaar:

Versterking/Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Optellen/Aftrekken

De Optellen/Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af.

Vermenigvuldig/Deel

De Vermenigvuldig/Deel I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.

Gemiddelde

De Gemiddelde I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O.

Laagdoorlaatfilter

De Laagdoorlaatfilter I/O filtert de data van de aangesloten bron met een eerste orde laagdoorlaatfilter.

Min/Max-detector

De Min/Max-detector detecteert minimum- of maximumwaarden in de data van de aangesloten bron.

Begrenzer

De Begrenzer I/O begrenst een signaal binnen een bepaald bereik.

Vergelijker

De Vergelijker I/O vergelijkt een signaal met een bepaalde referentiewaarde.

Resampler

De Resampler I/O past sample-frequentie (en record-lengte met dezelfde verhouding) van een signaal aan.

Dataverzamelaar

De Dataverzamelaar I/O voegt opvolgende blokken stream-data achter elkaar toe tot een groot aaneengesloten blok data.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.

Duty cycle

De Duty cycle I/O bepaalt de duty cycle van een signaal.

RPM

De RPM I/O zet het krukas-sensorignaal om in een toerental.

Krukashoek

De Krukashoek-I/O zet het krukaspositiesensorsignaal om in een krukashoeksignaal.

Pulsdecoder

De Pulsdecoder I/O decodeert twee signalen van een kwadratuurencoder naar een pulsaantal/positie.

CAN-analyzer

De CAN-analyzer I/O decodeert analoge data op een CAN-bus tot CAN-data.

J1939 decoder

De J1939-decoder-I/O (of J1939 analyzer) haalt SAE J1939 SPN-waarden uit CAN-berichten.

EMI

De EMI-I/O maakt een werkomgeving die kan worden gebruikt voor EMI pre-compliance-testen.

SPI-decoder

De SPI-decoder-I/O converteert analoge data op een SPI-bus naar SPI-data.

Base section to index

De Basissectie naar index-I/O "vult gaten" in data in met de laatste bekende waarde.