Vermenigvuldigen / Delen

Vermenigvuldigen / Delen
De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar. Er kunnen maximaal 32 bronnen worden verbonden met een Vermenigvuldigen / Delen-I/O.

Een toepassing van de Vermenigvuldigen / Delen-I/O is vermogensmeting. Als u de spanning over een belasting en de stroom erdoor meet, kunt u het vermogen uitrekenen door beide metingen te vermenigvuldigen.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Vermenigvuldigen / Delen-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster control

Masker

Het Masker bepaalt welke bronnen in de teller (standaard) of de noemer geplaatst worden. Dit masker bevat een '*'- of '/'-karakter voor elke bron. Standaard bestaat het masker uit alleen '*'-en en worden alle bronnen met elkaar vermenigvuldigd. Om door een bron te delen moet het corresponderende maskerkarakter op '/' worden gezet.

In de onderstaande tabel staan enkele voorbeelden van */ maskers.

Bronnen Masker Resultaat
1 / 1 / Bron1
2 ** Bron1 * Bron2
2 */ Bron1 / Bron2
2 /* Bron2 / Bron1
2 // 1 / (Bron1 * Bron2)
3 *// Bron1 / (Bron2 * Bron3)
6 */*//* (Bron1 * Bron3 * Bron6) / (Bron2 * Bron4 * Bron5)

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Software-generator

De Software-generator genereert volledig instelbare standaardsignalen zoals sinus, blok en driehoek.

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Optellen / Aftrekken

De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.