Logaritme
De Logaritme-I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal. Zowel grondtal als een optionele versterking kunnen ingesteld worden.

Een specifieke toepassing voor de Logaritme-I/O is het maken van een logaritmische verticale as in dB in een oscilloscoop of een spectrum analyzer.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Logaritme-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Versterking

De instelling Versterking stelt de versterking van de Logaritme-I/O in. Vaak gebruikte waarden als 1, 10 en 20 zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te stellen. De standaard waarde voor de versterking is 20.

Grondtal

De Grondtal-instelling stelt het grondtal van de logaritme-berekening in. Vaak gebruikte waarden als 2, e en 10 zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te stellen. De standaard waarde voor het Grondtal is 10.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Optellen / Aftrekken

De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af.

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.