Optellen / Aftrekken

Optellen / Aftrekken
De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af. Tot 32 bronnen kunnen opgeteld en/of afgetrokken worden met een Optellen / Aftrekken-I/O.

Een specifieke toepassing voor de Optellen / Aftrekken-I/O is een differentiële meting uitvoeren met twee kanalen. Als het hoog-signaal en het laag-signaal zijn gemeten, kan het differentiële signaal worden berekend door het laag-signaal van het hoog-signaal af te trekken.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Optellen / Aftrekken-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster control

Masker

Het Masker bepaalt welke bronnen worden opgeteld en welke worden afgetrokken. Dit masker bevat een '+'- of '-'-karakter voor elke bron. Standaard bestaat het masker uit alleen '+'-en en worden alle bronnen bij elkaar opgeteld. Om een bron af te trekken moet het corresponderende maskerkarakter op '-' worden gezet.

In de onderstaande tabel staan enkele voorbeelden van +- maskers.

Bronnen Masker Resultaat
2 ++ Bron1 + Bron2
2 +- Bron1 - Bron2
2 -+ Bron2 - Bron1
2 -- -Bron1 - Bron2
3 +-- Bron1 - (Bron2 + Bron3)
6 +-+--+ (Bron1 + Bron3 + Bron6) - (Bron2 + Bron4 + Bron5)
Hint: Om een bron te inverteren kan een Optellen / Aftrekken-I/O gebruikt worden met een masker dat is ingesteld op '-'.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Software-generator

De Software-generator genereert volledig instelbare standaardsignalen zoals sinus, blok en driehoek.

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.