Optellen / Aftrekken

Optellen / Aftrekken
De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af. Tot 32 bronnen kunnen opgeteld en/of afgetrokken worden met een Optellen / Aftrekken-I/O.

Een specifieke toepassing voor de Optellen / Aftrekken-I/O is een differentiële meting uitvoeren met twee kanalen. Als het hoog-signaal en het laag-signaal zijn gemeten, kan het differentiële signaal worden berekend door het laag-signaal van het hoog-signaal af te trekken.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Optellen / Aftrekken-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Masker

Het Masker bepaalt welke bronnen worden opgeteld en welke worden afgetrokken. Dit masker bevat een '+'- of '-'-karakter voor elke bron. Standaard bestaat het masker uit alleen '+'-en en worden alle bronnen bij elkaar opgeteld. Om een bron af te trekken moet het corresponderende maskerkarakter op '-' worden gezet.

In de onderstaande tabel staan enkele voorbeelden van +- maskers.

Bronnen Masker Resultaat
2 ++ Bron1 + Bron2
2 +- Bron1 - Bron2
2 -+ Bron2 - Bron1
2 -- -Bron1 - Bron2
3 +-- Bron1 - (Bron2 + Bron3)
6 +-+--+ (Bron1 + Bron3 + Bron6) - (Bron2 + Bron4 + Bron5)
Tip: Om een bron te inverteren kan een Optellen / Aftrekken-I/O gebruikt worden met een masker dat is ingesteld op '-'.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Software-generator

De Software-generator (SoftGen) genereert volledig instelbare standaardsignalen zoals sinus, blok en driehoek.

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.