Wortel
De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

Een toepassing voor de Wortel I/O is deze gebruiken als onderdeel van een grotere, complexe rekenkundige bewerking.

Tip: De Wortel I/O kan worden gebruikt voor het berekenen van RMS-waarden. Voer de volgende stappen uit:
  • Maak een Vermenigvuldig/Deel
  • Maak een Resampler, zet zijn Methode op Gemiddelde en zijn Uit/In-ratio zo dat er 1 sample uit komt
  • Maak een Wortel
  • Sleep de bron twee maal op de Vermenigvuldig/Deel om kwadraten van de bron-samples uit te rekenen.
  • Sleep de Vermenigvuldig/Deel op de Resampler om een gemiddelde van de kwadraten uit te rekenen.
  • Sleep de Resampler op de Wortel om de RMS-waarden uit te rekenen.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Wortel I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster control

Kijk voor meer informatie bij algemene instellingen en acties.

Gerelateerde informatie

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Optellen / Aftrekken

De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af.

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.

Resampler

De Resampler I/O past sample-frequentie (en record-lengte met dezelfde verhouding) van een signaal aan.

Laagdoorlaatfilter

De Laagdoorlaatfilter I/O filtert de data van de aangesloten bron met een eerste orde laagdoorlaatfilter.