Differentiatie

Differentiatie
De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron. De uitgangsdata is proportioneel met de snelheid van verandering van het ingangssignaal. Bijvoorbeeld, als de bron de eenheid V heeft, heeft de uitgang de eenheid V/s. Het uitgangsbereik kan worden veranderd en gefixeerd.

Een toepassing voor de Differentiatie-I/O is deze gebruiken als onderdeel van een grotere, complexe rekenkundige bewerking.

Informatie:

De differentiatieoperatie is heel gevoelig voor ruis, omdat ruis in de meeste gevallen een hogere frequentie heeft dan het gewenste signaal. Om het effect van de ruis te minimaliseren, kan een laagdoorlaatfilter-I/O worden gebruikt voor de differentiatie. In het geval van een periodiek getriggerd signaal kan ook een Gemiddelde-I/O worden gebruikt. Dit geeft in de meeste gevallen een beter resultaat dan filtering.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Differentiatie-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Venster control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Kijk voor meer informatie bij algemene instellingen en acties.

Gerelateerde informatie

Versterking / Offset

De Versterking/Offset I/O vermenigvuldigt een signaal met een constante versterkingsfactor en telt er een constante offset bij op.

Optellen / Aftrekken

De Optellen / Aftrekken I/O telt data van twee of meer bronnen bij elkaar op of trekt die van elkaar af.

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Wortel

De Wortel I/O berekent de vierkantswortel van elke ingangswaarde.

ABS

De ABS-I/O bepaalt de absolute waarde van alle samples in de data van de aangesloten bron.

Integratie

De Integratie I/O integreert de data van de aangesloten bron.

Logaritme

De Logaritme I/O berekent de logaritme van een ingangssignaal.

Gemiddelde

De Gemiddelde I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O.