Filter
De Filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig filter.

Een specifieke toepassing voor een Filter-I/O is het verwijderen van ongewenste frequenties, die verdere verwerking van het signaal negatief kunnen beïnvloeden, uit een meting.

Het filtertype kan worden ingesteld, evenals het gebruikte algoritme en de orde. Afhankelijk van het gekozen filtertype kunnen de kantelfrequentie of de centrale frequentie en bandbreedte worden ingesteld. Afhankelijk van het gekozen algoritme kunnen nog meer instellingen beschikbaar zijn.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Filter-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Filter-bediening

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Het instellingenscherm van de Filter-I/O toont ook een grafische weergave van de filterkarakteristieken. Een bode-plot met gain en fase wordt getoond evenals een grafiek met polen en nulpunten. De fase-grafiek kan worden geschakeld tussen graden en radialen door op de fase-as te klikken. De frequentie-as kan worden geschakeld tussen lineair en logaritmisch door op de frequentie-as te klikken.

Type

De volgende filtertypen zijn beschikbaar:

  • Laagdoorlaat Laagdoorlaatfilter
  • Hoogdoorlaat Hoogdoorlaatfilter
  • Banddoorlaat Banddoorlaatfilter
  • Bandsper Bandsperfilter

Algoritme

Afhankelijk van het gekozen filtertype kan een van drie of vier filteralgoritmes worden gekozen. Beschikbase filteralgoritmes zijn:

  • Butterworth
  • Chebyshev type I
  • Chebyshev type II
  • Piek (alleen banddoorlaatfilter)
  • Notch (alleen bandsperfiler)

Een Butterworth-filter heeft een maximaal vlakke doorlaatband, zodat alle frequenties in deze band niet beïnvloed worden. Butterworth-filters hebben een hoge selectiviteit.

Een Chebyshev-filter heeft een rimpel in de doorlaatband, maar een steiler afvallende sperband. Hoeveel rimpel wordt toegestaan is in te stellen, zodat de selectiviteit groter kan worden gemaakt. Een lagere rimpel geeft ook een mindere steilheid.

Bij een Chebyshev type I filter kan de grootte van de rimpel op de doorlaatband worden ingesteld.
Bij een Chebyshev type II filter kan de verzwakking van de sperband worden ingesteld.

Het Piek-algoritme is alleen beschikbaar voor het Banddoorlaatfilter.

Het Notch-algoritme is alleen beschikbaar voor het Bandsperfilter.

Orde

De Order van een filter bepaalt de steilheid van het afvallen van het filter. Een hogere orde geeft een grotere steilheid. Daarbij geeft een hogere orde ook een grotere faseverschuiving of vertraging.

Kantelfrequentie

De Kantelfrequentie bepaalt de frequentie waar de uitgang van het filter -3 dB lager is dan de ingang. De kantelfrequentie is alleen in te stellen bij een laagdoorlaatfilter en een hoogdoorlaatfilter.

Centrale frequentie

De Centrale frequentie bepaalt het midden van de band die wordt doorgelaten dan wel gesperd. De centrale frequentie is alleen in te stellen bij een banddoorlaatfilter en een bandsperfilter.

Bandbreedte

De Bandbreedte bepaalt de breedte van de band rond de centrale frequentie, waar de uitgang van het filter -3 dB lager is dan de ingang. De bandbreedte is alleen in te stellen bij een banddoorlaatfilter en een bandsperfilter.

Doorlaatbandrimpel

De Doorlaatbandrimpel bepaalt de grootte van de rimpel op de doorlaatband van een Chebyshev type I filter.

Sperbandverzwakking

De Sperbandverzwakking bepaalt de verzwakking van de sperband van een Chebyshev type II filter.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Ideaal filter

De Ideaal filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig ideaal filter.

Signal cleaner

De Signal cleaner-I/O maakt een periodiek signaal schoon door ruis en andere ongewenste verstoringen uit de data van de bron te verwijderen.

Gemiddelde

De Gemiddelde I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O.