Ideaal filter

Ideal filter
De Ideaal filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig ideaal filter. Dit filter laat alle gewenste frequenties onverzwakt door en blokkeert de ongewenste frequenties volledig. De flanken van dit filter zijn oneindig steil.

Een specifieke toepassing voor een Ideaal filter-I/O is het verwijderen van ongewenste frequenties, die verdere verwerking van het signaal negatief kunnen beïnvloeden, uit een meting.

Er zijn een paar beperkingen bij het gebruik van de Ideaal filter-I/O:

  • Deze kan alleen gebruikt worden in blokmode-metingen, niet in streaming mode-metingen.
  • Het werkt het best met een periodiek signaal waarvan een geheel aantal perioden is gemeten.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Ideaal filter-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Ideaal filter-bediening

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Type

De volgende filtertypen zijn beschikbaar:

  • Laagdoorlaat Laagdoorlaatfilter
  • Hoogdoorlaat Hoogdoorlaatfilter
  • Banddoorlaat Banddoorlaatfilter
  • Bandsper Bandsperfilter

Kantelfrequentie

De Kantelfrequentie bepaalt de frequentie waar geschakeld wordt tussen volledig doorlaten en volledig blokkeren van frequenties De kantelfrequentie is alleen in te stellen bij een laagdoorlaatfilter en een hoogdoorlaatfilter.

Centrale frequentie

De Centrale frequentie bepaalt het midden van de band die wordt doorgelaten dan wel gesperd. De centrale frequentie is alleen in te stellen bij een banddoorlaatfilter en een bandsperfilter.

Bandbreedte

De Bandbreedte bepaalt de breedte van de band rond de centrale frequentie, waar de frequenties volledig doorgelaten dan wel volledig geblokkeerd worden. De bandbreedte is alleen in te stellen bij een banddoorlaatfilter en een bandsperfilter.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Vermenigvuldigen / Delen

De Vermenigvuldigen / Delen I/O vermenigvuldigt de data van twee of meer bronnen met elkaar of deelt deze door elkaar.

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Filter

De Filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig filter.

Signal cleaner

De Signal cleaner-I/O maakt een periodiek signaal schoon door ruis en andere ongewenste verstoringen uit de data van de bron te verwijderen.

Gemiddelde

De Gemiddelde I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O.