Signal cleaner

Signal cleaner
De Signal cleaner-I/O maakt een periodiek signaal schoon door ruis en andere ongewenste verstoringen uit de data van de bron te verwijderen.

Een specifieke toepassing voor de Signal cleaner-I/O is het verwijderen van ruis uit een meting aan een periodiek signaal.

Er zijn een paar beperkingen aan het gebruik van de Signal cleaner-I/O:

  • Deze kan alleen gebruikt worden in blokmode-metingen, niet in streaming mode-metingen.
  • Schoonmaken werkt het beste met een significante recordlengte, bijvoorbeeld 100 kSamples of meer.
  • Schoonmaken heeft minimaal 10 perioden van het gewenste signaal in het gemeten record nodig.

Wanneer het ingangssignaal onvoldoende perioden van het gewenste signaal bevat wordt de status Inactief (Onvoldoende perioden) weergegeven in het instellingenscherm en wordt het oorspronkelijke signaal weergegeven.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Signal cleaner-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Signal cleaner-bediening

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Schoonmaakkracht

De instelling Schoonmaakkracht bepaalt hoe sterk het signaal wordt schoongemaakt

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Filter

De Filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig filter.

Ideaal filter

De Ideaal filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig ideaal filter.

Gemiddelde

De Gemiddelde I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O.