Average
De Gemiddelde-I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O. Het gemiddelde kan worden berekend volgens twee methoden: lopend gemiddelde (standaard) of gemiddelde-over-n metingen.

Middelen is bruikbaar wanneer het signaal dat gemeten wordt periodiek is en ruis bevat. Door meer metingen van het signaal te meten en te middelen wordt de signaal/ruis-verhouding verbeterd.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Gemiddelde-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm.

Middelaantal

De instelling Middelaantal bepaalt hoeveel metingen worden gemiddeld. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Lopend gemiddelde

Als de Lopend gemiddelde-instelling is ingeschakeld, zal de Gemiddelde-I/O continue een deel van zijn geheugen vervangen door de nieuwe data, daardoor worden de oudste metingen "vergeten". Wanneer de instelling uit is geschakeld, werkt de Gemiddelde-I/O volgens de gemiddelde-over-n-methode. De gemiddelde-I/O wordt dan automatisch na n metingen gewist.

Stop na aantal

Als de instelling Stop na aantal is ingeschakeld, stopt de Gemiddelde-I/O met middelen zodra Middelaantal metingen zijn gemiddeld.

Alleen groeien

Wanneer Alleen groeien is ingesteld zal de datagrootte van de Gemiddelde-I/O groter worden wanneer de datagrootte van de aangesloten bron groter wordt, maar niet kleiner worden als de datagrootte van de bron kleiner wordt. Dit kan handig zijn bij het middelen van data van een bron met variërende datagrootte.

Wissen

De Gemiddelde-I/O kan handmatig gewist worden met de actie Wissen. Het interne middelaantal wordt ook gereset als de actie Wissen uitgevoerd wordt.

Het gemiddelde wordt ook gereset zodra er er iets wijzigt bij de bron (samplefrequentieverandering e.d.).

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Laagdoorlaatfilter

De Laagdoorlaatfilter I/O filtert de data van de aangesloten bron met een eerste orde laagdoorlaatfilter.