Average
De Gemiddelde-I/O middelt een aantal opvolgende metingen en zet het gemiddelde signaal op de uitgang van de I/O. Het gemiddelde kan worden berekend volgens twee methoden: lopend gemiddelde (standaard) of gemiddelde-over-n metingen.

Middelen is bruikbaar wanneer het signaal dat gemeten wordt periodiek is en ruis bevat. Door meer metingen van het signaal te meten en te middelen wordt de signaal/ruis-verhouding verbeterd.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Gemiddelde-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Average control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Aantal

De instelling Aantal bepaalt hoeveel metingen worden gemiddeld. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, evenals een zelf in te stellen waarde.

Lopend gemiddelde

Als de Lopend gemiddelde-instelling is ingeschakeld, zal de Gemiddelde-I/O continue een deel van zijn geheugen vervangen door de nieuwe data, daardoor worden de oudste metingen "vergeten". Wanneer de instelling uit is geschakeld, werkt de Gemiddelde-I/O volgens de gemiddelde-over-n-methode. De gemiddelde-I/O wordt dan automatisch na n metingen gewist.

Stop na aantal

Als de instelling Stop na aantal is ingeschakeld, stopt de Gemiddelde-I/O met middelen zodra Aantal metingen zijn gemiddeld.

Status

De Status-indicator geeft aan hoe ver de Gemiddelde-I/O met middelen is.

Alleen groeien

Wanneer Alleen groeien is ingesteld zal de datagrootte van de Gemiddelde-I/O groter worden wanneer de datagrootte van de aangesloten bron groter wordt, maar niet kleiner worden als de datagrootte van de bron kleiner wordt. Dit kan handig zijn bij het middelen van data van een bron met variërende datagrootte.

Wissen

De Gemiddelde-I/O kan handmatig gewist worden met de actie Wissen. Het interne middelaantal wordt ook gereset als de actie Wissen uitgevoerd wordt.

Het gemiddelde wordt ook gereset zodra er er iets wijzigt bij de bron (samplefrequentieverandering e.d.).

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Differentiatie

De Differentiatie-I/O differentieert de data van de aangesloten bron.

Filter

De Filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig filter.

Ideaal filter

De Ideaal filter-I/O filtert de data van de bron met een instelbaar softwarematig ideaal filter.