Duty cycle
De Duty cycle-I/O bepaalt de duty cycle van een signaal. De duty cycle is gedefinieerd als de verhouding tussen de tijd dat het signaal "actief" is en de periodetijd. De duty cycle wordt meestal uitgedrukt in een percentage.

Wanneer het ingangssignaal meer perioden bevat, wordt voor iedere periode van het ingangssignaal de duty cycle bepaald. De uitgang van de Duty cycle-I/O bevat dan het verloop van de duty cycle van het ingangssignaal.

Een specifieke toepassing voor de Duty cycle-I/O is analyseren van stuursignalen voor actuators die met een duty cycle gemoduleerd signaal aangestuurd worden.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Duty cycle-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Duty cycle control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Niveau

De Duty cycle-I/O zoekt de opgaande nuldoorgangen in het signaal, rond het middenniveau van het signaal. Dit middenniveau kan handmatig worden ingesteld via Niveau.

Hysterese

Om te bepalen of een nuldoorgang opgaand of neergaand is wordt een hysterese gebruikt. Deze hysterese bepaalt hoeveel het signaal, ten opzichte van het middenniveau, moet stijgen om als opgaande flank te worden herkend. Met een grotere hysterese is deze bepaling minder gevoelig voor eventuele ruis op het signaal. Als de hysterese te groot wordt ingesteld kunnen nuldoorgangen worden gemist. De hysterese kan handmatig worden ingesteld via Hysterese.

Automatisch niveau / hysterese detecteren

Wanneer Automatisch niveau / hysterese detecteren is ingeschakeld zal de I/O proberen een bruikbaar middenniveau en hysterese automatisch te bepalen.

Modus

De instelling Mode bepaalt hoe de Duty cycle bepaald wordt. Twee typen zijn beschikbaar:

 • Normaal
  In de meeste toepassingen is de actieve staat van een signaal "hoog".
  Duty cycle normaal De signaalperiode waar de duty cycle van wordt berekend start met een opgaande flank.
 • Geïnverteerd
  In sommige toepassingen, bijvoorbeeld in de autotechniek, is het gebruikelijk "laag" als de actieve staat van een signaal te beschouwen.
  Duty cycle geïnverteerd De signaalperiode waar de duty cycle van wordt berekend start met een neergaande flank.

Time out

De instelling Time-out van de Duty Cycle-I/O bepaalt hoe de I/O de juiste periode zoekt in het signaal. Er zijn drie mogelijke instellingen:

 • Uit: De Duty Cycle-I/O negeert de frequentie van het duty cycle-signaal. Als een signaal gedurende langere tijd volledig hoog of volledig laag is, wordt dit beschouwd als een periode van het signaal met een lange periodetijd, ofwel lage frequentie. De duty cycle wordt dan berekend over deze lange periode, waarbij de berekende waarde nadert naar 100% of naar 0 %. Duty cycles van exact 100 % en 0 % kunnen in deze stand niet bepaald worden.
 • Auto: De Duty Cycle-I/O probeert de frequentie van het duty cycle-signaal te bepalen. Wanneer een signaal gedurende langere tijd volledig hoog of volledig laag is, wordt dit beschouwd als meer perioden, met een duty cycle van 100% danwel 0 %. Bij het bepalen van de frequentie wordt het gemiddelde van de laatst 10 perioden gebruikt om te bepalen wanneer een nieuwe periode zou moeten beginnen. Als een periode optreedt die veel korter is dan het gemiddelde, wordt dit beschouwd als een stoorpuls (glitch) en wordt deze niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde waarde van de frequentie.
 • Zelf instellen: De Duty Cycle-I/O gebruikt een zelf ingestelde time-out-waarde om te bepalen of de duty cycle 0 %, 100 % of een waarde er tussen in is. Als na de laatste periode het signaalniveau langer hoog danwel laag blijft dan de ingestelde time-out-waarde, wordt dit als een duty cycle-waarde van 100 % danwel 0 % beschouwd. Daar begint dan ook de nieuwe periode.

De standaard waarde is Auto.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

RMS

De RMS-I/O bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van een signaal.

Maximum

De Maximum-I/O bepaalt de maximum waarde van een signaal.

Maximum - Minimum

De Maximum-Minimum I/O bepaalt de maximum-minimum waarde of top-top-waarde van een signaal.

Minimum

De Minimum-I/O bepaalt de minimum waarde van een signaal.

Faseverschil

De Faseverschil-I/O bepaalt het faseverschil tussen de twee ingangssignalen.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.

EMI

De EMI-I/O maakt een werkomgeving die kan worden gebruikt voor EMI pre-compliance-testen.