Duty cycle
De Duty cycle-I/O bepaalt de duty cycle van een signaal. De duty cycle is gedefinieerd als de verhouding tussen de tijd dat het signaal "actief" is en de periodetijd. De duty cycle wordt meestal uitgedrukt in een percentage.

Wanneer het ingangssignaal meer perioden bevat, wordt voor iedere periode van het ingangssignaal de duty cycle bepaald. De uitgang van de Duty cycle-I/O bevat dan het verloop van de duty cycle van het ingangssignaal.

Een specifieke toepassing voor de Duty cycle-I/O is analyseren van stuursignalen voor actuators die met een duty cycle gemoduleerd signaal aangestuurd worden.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Duty cycle-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm.

Type

De instelling Type bepaalt hoe de Duty cycle bepaald wordt. Twee typen zijn beschikbaar:

  • Normaal
    In de meeste toepassingen is de actieve staat van een signaal "hoog".
    Duty cycle normaal
  • Geïnverteerd
    In sommige toepassingen, bijvoorbeeld in de autotechniek, is het gebruikelijk "laag" als de actieve staat van een signaal te beschouwen.
    Duty cycle geïnverteerd

Middenniveau

De instelling Middenniveau stelt het niveau in dat bepaalt of een signaal "hoog" of "laag" is. In de stand Auto-niveau wordt deze ingesteld midden tussen de minimum- en maximumwaarde van het ingangssignaal. Bij de meeste toepassingen zal dit een goed resultaat geven, maar wanneer een signaal ruisachtig of langere tijd inactief is, kan het detecteren fout gaan. Om dit te voorkomen, kan het middenniveau via de keuze Zelf instellen handmatig worden ingesteld.

Algemene instellingen en acties