RMS
De RMS-I/O bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van een signaal. Bij wisselstroom is de effectieve waarde gelijk aan de grootte van een gelijkstroom die dezelfde vermogensdissipatie geeft in een resistieve belasting.

Afhankelijk van de ingestelde modus, geeft de RMS-I/O geeft één RMS-waarde per periode van het ingangssignaal, of één RMS-waarde voor het volledige signaal.

Een specifieke toepassing van de RMS-I/O is het loggen van de effectieve waarde van bijvoorbeeld de netspanning.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een RMS-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

RMS control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Modus

De instelling Modus bepaalt hoe de RMS-waarden worden bepaald. Er kan uit vier modi worden gekozen:

 • Eén waarde voor alle data
  De RMS-I/O levert één enkele waarde, de RMS-waarde van het totale signaal.
  Wanneer streaming-data wordt geanalyseerd, wordt alle data sinds het starten van de stream geanalyseerd, resulterend in één waarde voor de totale stream.
 • Eén waarde voor uitgeknipte data
  De RMS-I/O bepaalt de RMS-waarde over alle complete perioden in het ingangssignaal en levert één enkele waarde voor dat bereik.
  Wanneer streaming-data wordt geanalyseerd, wordt alle data sinds het starten van de stream geanalyseerd, resulterend in één waarde voor de totale stream. Incomplete perioden aan het begin en het einde van het gemeten signaal worden genegeerd.
 • Waarde per periode
  De RMS-I/O lokaliseert de afzonderlijke perioden in het ingangssignaal en bepaalt de effectieve waarde voor iedere complete periode in het signaal. De I/O geeft één waarde per complete periode terug. Incomplete perioden aan het begin en het einde van het gemeten signaal worden genegeerd. In stream-modus worden deze gecombineerd met de overeenkomstige incomplete periode van het volgende blok en in het resultaat meegenomen.
 • Waarde per blok
  De RMS-I/O levert één enkele waarde voor het laatst ontvangen blok meetwaarden.
  Wanneer streaming-data wordt geanalyseerd, levert ieder blok één waarde op, die kan worden verzameld in een Dataverzamelaar.
Opmerking: Wanneer in stream-modus wordt gemeten en de meetwaarden worden verzameld in een Dataverzamelaar, kunnen alleen modi Waarde per periode en Waarde per blok worden gebruikt.

Niveau

Om de perioden in het ingangssignaal te vinden, zoekt de RMS-I/O de opgaande nuldoorgangen in het signaal, rond het middenniveau van het signaal. Dit middenniveau kan handmatig worden ingesteld via Niveau.

Instellen van het niveau is alleen nodig wanneer de Modus is ingesteld op Eén waarde voor uitgeknipte data of Waarde per periode.

Hysterese

Om te bepalen of een nuldoorgang opgaand of neergaand is wordt een hysterese gebruikt. Deze hysterese bepaalt hoeveel het signaal, ten opzichte van het middenniveau, moet stijgen om als opgaande flank te worden herkend. Met een grotere hysterese is deze bepaling minder gevoelig voor eventuele ruis op het signaal. Als de hysterese te groot wordt ingesteld kunnen nuldoorgangen worden gemist. De hysterese kan handmatig worden ingesteld via Hysterese.

Instellen van het niveau is alleen nodig wanneer de Modus is ingesteld op Eén waarde voor uitgeknipte data of Waarde per periode.

Automatisch niveau / hysterese detecteren

Wanneer Automatisch niveau / hysterese detecteren is ingeschakeld zal de I/O proberen een bruikbaar middenniveau en hysterese automatisch te bepalen.

Instellen van het niveau is alleen nodig wanneer de Modus is ingesteld op Eén waarde voor uitgeknipte data of Waarde per periode.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Duty cycle

De Duty cycle I/O bepaalt de duty cycle van een signaal.

Maximum

De Maximum-I/O bepaalt de maximum waarde van een signaal.

Maximum - Minimum

De Maximum-Minimum I/O bepaalt de maximum-minimum waarde of top-top-waarde van een signaal.

Minimum

De Minimum-I/O bepaalt de minimum waarde van een signaal.

Faseverschil

De Faseverschil-I/O bepaalt het faseverschil tussen de twee ingangssignalen.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.

EMI

De EMI-I/O maakt een werkomgeving die kan worden gebruikt voor EMI pre-compliance-testen.