RMS
De RMS-I/O bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van een signaal. Bij wisselstroom is de effectieve waarde gelijk aan de grootte van een gelijkstroom die dezelfde vermogensdissipatie geeft in een resistieve belasting.

De RMS-I/O geeft een waarde terug, die het gemiddelde is van de effectieve waarden van de afzonderlijke perioden in het signaal.

Een specifieke toepassing van de RMS-I/O is het loggen van de effectieve waarde van bijvoorbeeld de netspanning.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een RMS-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

RMS control

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Duty cycle

De Duty cycle I/O bepaalt de duty cycle van een signaal.

Faseverschil

De Faseverschil-I/O bepaalt het faseverschil tussen de twee ingangssignalen.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.

EMI

De EMI-I/O maakt een werkomgeving die kan worden gebruikt voor EMI pre-compliance-testen.