Minimum
De Minimum-I/O bepaalt de minimale van een signaal.

Afhankelijk van de ingestelde modus, geeft de Minimum-I/O geeft één minimale waarde per periode van het ingangssignaal, of één waarde voor het volledige signaal.

Een specifieke toepassing van de Minimum-I/O is het loggen van de minimale waarde van bijvoorbeeld de netspanning.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Minimum-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Minimum control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Modus

De instelling Modus bepaalt hoe de Minimum waarden worden bepaald. Er kan uit vier modi worden gekozen:

 • Eén waarde voor alle data
  De Minimum-I/O levert één enkele waarde, de Minimumwaarde van het totale signaal.
  Wanneer streaming-data wordt geanalyseerd, wordt alle data sinds het starten van de stream geanalyseerd, resulterend in één waarde voor de totale stream.
 • Eén waarde voor uitgeknipte data
  De Minimum-I/O bepaalt de Minimumwaarde over alle complete perioden in het ingangssignaal en levert één enkele waarde voor dat bereik.
  Wanneer streaming-data wordt geanalyseerd, wordt alle data sinds het starten van de stream geanalyseerd, resulterend in één waarde voor de totale stream. Incomplete perioden aan het begin en het einde van het gemeten signaal worden genegeerd.
 • Waarde per periode
  De Minimum-I/O lokaliseert de afzonderlijke perioden in het ingangssignaal en bepaalt de Minimumwaarde voor iedere complete periode in het signaal. De I/O geeft één waarde per complete periode terug. Incomplete perioden aan het begin en het einde van het gemeten signaal worden genegeerd. In stream-modus worden deze gecombineerd met de overeenkomstige incomplete periode van het volgende blok en in het resultaat meegenomen.
 • Waarde per blok
  De Minimum-I/O levert één enkele waarde voor het laatst ontvangen blok meetwaarden.
  Wanneer streaming-data wordt geanalyseerd, levert ieder blok één waarde op, die kan worden verzameld in een Dataverzamelaar.
Opmerking: Wanneer in stream-modus wordt gemeten en de meetwaarden worden verzameld in een Dataverzamelaar, kunnen alleen modi Waarde per periode en Waarde per blok worden gebruikt.

Niveau

Om de perioden in het ingangssignaal te vinden, zoekt de Minimum-I/O de opgaande nuldoorgangen in het signaal, rond het middenniveau van het signaal. Dit middenniveau kan handmatig worden ingesteld via Niveau.

Instellen van het niveau is alleen nodig wanneer de Modus is ingesteld op Eén waarde voor uitgeknipte data of Waarde per periode.

Hysterese

Om te bepalen of een nuldoorgang opgaand of neergaand is wordt een hysterese gebruikt. Deze hysterese bepaalt hoeveel het signaal, ten opzichte van het middenniveau, moet stijgen om als opgaande flank te worden herkend. Met een grotere hysterese is deze bepaling minder gevoelig voor eventuele ruis op het signaal. Als de hysterese te groot wordt ingesteld kunnen nuldoorgangen worden gemist. De hysterese kan handmatig worden ingesteld via Hysterese.

Instellen van het niveau is alleen nodig wanneer de Modus is ingesteld op Eén waarde voor uitgeknipte data of Waarde per periode.

Automatisch niveau / hysterese detecteren

Wanneer Automatisch niveau / hysterese detecteren is ingeschakeld zal de I/O proberen een bruikbaar middenniveau en hysterese automatisch te bepalen.

Instellen van het niveau is alleen nodig wanneer de Modus is ingesteld op Eén waarde voor uitgeknipte data of Waarde per periode.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

RMS

De RMS-I/O bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van een signaal.

Maximum

De Maximum-I/O bepaalt de maximum waarde van een signaal.

Maximum - Minimum

De Maximum-Minimum I/O bepaalt de maximum-minimum waarde of top-top-waarde van een signaal.