Faseverschil

Faseverschil
De Faseverschil-I/O bepaalt het faseverschil tussen de twee ingangssignalen. De twee ingangssignalen moeten dezelfde frequentie hebben en moeten een voldoende grote amplitude hebben om de fase te bepalen.

De Faseverschil-I/O zoekt de posities van alle opgaande nuldoorgangen in beide signalen. Daarna bepaalt het de faseverschillen tussen de overeenkomstige nuldoorgangen. De Faseverschil-I/O geeft dan een w3aarde terug, de gemiddelde faseverschuiving van de gemeten signalen. De Faseverschuiving wordt bepaald ten opzichte van het eerst aangesloten signaal (bron A) en wordt weergegeven in graden of radialen.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Faseverschil-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Faseverschil control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Verwissel ingangen

Het faseverschil wordt bepaald ten opzichte van het eerst aangesloten signaal (A). Als de fase ten opzichte van het andere signaal (B) moet worden bepaald, verwisselt klikken op de Verwissel ingangen-knop de twee ingangssignalen en wordt het faseverschil ten opzichte van het andere kanaal bepaald.

Status

De Status geeft de status van de faseverschilbepaling weer. Wanneer het faseverschil kan worden bepaald, wordt de waarde van het faseverschil weergegeven. Wanneer het faseverschil niet kan worden bepaald, geeft de status de reden waarom niet weer. Dit gebeurt onder andere wanneer de frequenties van de twee ingangssignalen te veel verschillen.

Niveaus A en B

De Faseverschil-I/O zoekt de opgaande nuldoorgangen in het signaal, rond het middenniveau van het signaal. Dit middenniveau kan handmatig worden ingesteld voor beide signalen (A en B) afzonderlijk via Niveau A en Niveau B.

Hystereses A en B

Om te bepalen of een nuldoorgang opgaand of neergaand is wordt een hysterese gebruikt. Deze hysterese bepaalt hoeveel het signaal, ten opzichte van het middenniveau, moet stijgen om als opgaande flank te worden herkend. Met een grotere hysterese is deze bepaling minder gevoelig voor eventuele ruis op het signaal. Als de hysterese te groot wordt ingesteld kunnen nuldoorgangen worden gemist. De hysterese kan handmatig worden ingesteld voor beide signalen (A en B) afzonderlijk via Hysterese A en Hysterese B.

Automatisch niveaus / hystereses detecteren

Wanneer Automatisch niveaus / hystereses detecteren is ingeschakeld zal de I/O proberen bruikbare middenniveaus en hystereses voor beide signalen automatisch te bepalen.

Eenheid

De Eenheid bepaalt of het faseverschil wordt weergegeven in graden (°), in radialen, in π radialen of als cos(phi).

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Duty cycle

De Duty cycle I/O bepaalt de duty cycle van een signaal.

RMS

De RMS-I/O bepaalt de effectieve waarde (Root Mean Square) van een signaal.

Maximum

De Maximum-I/O bepaalt de maximum waarde van een signaal.

Maximum - Minimum

De Maximum-Minimum I/O bepaalt de maximum-minimum waarde of top-top-waarde van een signaal.

Minimum

De Minimum-I/O bepaalt de minimum waarde van een signaal.

FFT

De FFT-I/O voert een spectrumanalyse van een signaal uit met behulp van een Fast Fourier Transformatie.

EMI

De EMI-I/O maakt een werkomgeving die kan worden gebruikt voor EMI pre-compliance-testen.