CrankshaftAngle
In moderne verbrandingsmotoren is meestal een krukas-sensor aanwezig, deze sensor genereert een periodiek signaal met een bepaald aantal perioden per omwenteling. De Krukashoek-I/O zet het signaal om in een krukashoeksignaal dat de exacte krukashoek weergeeft voor de volledige omwenteling.

Krukashoek-I/O

Dit hoeksignaal kan worden gecombineerd in een grafiek met injectorsignalen en/of ontstekingssignalen. Relaties tussen de krukashoek en het injectiemoment of het ontsteekmoment worden dan gelijk zichtbaar.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Krukashoek-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

Krukashoek control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Sensor

De instelling Sensor biedt de mogelijkheid een van de voorgedefinieerde veel voorkomende krukas-sensoren te kiezen. Een voorgedefinieerde sensor kiezen stelt andere instellingen als Middenniveau, Hysterese, Pulsen per omwenteling and Pulsen per gat in op de juiste waarden voor die sensor.

Middenniveau

Om de pulsen in een signaal goed te herkennen gebruikt de Krukashoek-I/O een spanningsniveau om het ingangssignaal mee te vergelijken. De instelling Middenniveau stelt de waarde van dit niveau in. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen.

Hysterese

Om de pulsen in een signaal goed te herkennen kan de Krukashoek-I/O ook een hysterese rond het middenniveau gebruiken. De instelling Hysterese stelt deze in. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen.

Automatisch niveau / hysterese detecteren

Wanneer Automatisch niveau / hysterese detecteren is ingeschakeld zal de I/O proberen een bruikbaar middenniveau en hysterese automatisch te bepalen.

Pulsen per omwenteling

De instelling Pulsen per omwenteling moet gevuld worden met het aantal pulsen dat de krukassensor van de motor genereert per motoromwenteling. In dit aantal moeten ook de "ontbrekende" pulsen in de gaten zitten. Wanneer meer gaten per omwenteling voorkomen, moeten alle ontbrekende pulsen van alle gaten meegeteld worden.

Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen. De standaard instelling is 60 pulsen per omwenteling.

Pulsen per gat

De instelling Pulsen per gat moet gevuld worden met het aantal pulsen dat "ontbreekt" in een gat. Wanneer meer gaten per omwenteling voorkomen, moet het aantal ontbrekende pulsen van 1 gat ingevuld worden.

Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen. De standaard instelling is 2 pulsen per gat.

36-2

Voorbeeld met 34 pulsen en 1 gat van 2 pulsen (36-2):

  • Pulsen per omwenteling = 34 + 2 = 36
  • Pulsen per gat = 2
36-2-2-2

Voorbeeld met 30 pulsen en 3 gaten van elk 2 pulsen (36-2-2-2):

  • Pulsen per omwenteling = 30 + 2 + 2 + 2 = 36
  • Pulsen per gat = 2

Asymmetrisch

Om de krukashoek zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, worden zowel de opgaande als de neergaande flank van een puls gebruikt. Wanneer de pulsen van de krukas-tandring asymmetrisch zijn en het gebruikte sensortype Hall kan dit in onjuiste krukashoeken resulteren.

Asymmetrical pulses

Schakel de instelling Asymmetrisch in om te compenseren voor de asymmetrische pulsen en de juiste krukashoeken te krijgen.

BDP-offset

De instelling BDP-offset kan worden gebruikt om de hoek die bepaald is te compenseren voor een motor waar het referentiepunt niet overeenkomt met Bovenste Dode Punt. Wanneer de BDP-offset 0 is, wordt het referentiepunt gezien als nul graden voor de krukashoek.

Bovenste Dode Punt

De instelling Bovenste Dode Punt bepaalt hoe de krukashoek is gedefinieerd:

  • Voor (VBDP): De hoek start op de Hoek-modulo-waarde en loopt dan terug tot nul, waarmee de hoek voor het BDP wordt weergegeven.
  • Na (NBDP): De hoek start op nul en loopt dan op tot de Hoek-modulo-waarde, waarmee de hoek na het BDP wordt weergegeven.

De standaard waarde is Voor BDP.

Hoek-modulo

De Krukashoek-I/O zet het krukaspositiesignaal om in een hoeksignaal. Als het gemeten krukaspositiesignaal meer omwentelingen van de motor bevat, zal de krukashoek-I/O de hoeken van alle omwentelingen bij elkaar optellen. Door een waarde in te vullen voor de Hoek-modulo wordt de bepaalde motorhoek steeds op 0 teruggezet als de ingestelde waarde bereikt wordt. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen. De standaard instelling is 720 graden.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

RPM

De RPM I/O zet het krukas-sensorsignaal om in een toerental.

EV-lader control pilot analysator

EV-Lader Control Pilot Analysator I/O decodeert het Control Pilot-signaal en toont de maximaal beschikbare laadstroom en de laadstatus.