CrankshaftAngle
In moderne verbrandingsmotoren is meestal een krukas-sensor aanwezig, deze sensor genereert een periodiek signaal met een bepaald aantal perioden per omwenteling. De Krukashoek-I/O zet het signaal om in een krukashoeksignaal dat de exacte krukashoek weergeeft voor de volledige omwenteling.

Krukashoek-I/O

Dit hoeksignaal kan worden gecombineerd in een grafiek met injectorsignalen en/of ontstekingssignalen. Relaties tussen de krukashoek en het injectiemoment of het ontsteekmoment worden dan gelijk zichtbaar.

Instellingen en acties

Om het gedrag van een Krukashoek-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm.

Middenniveau

Om de pulsen in een signaal goed te herkennen gebruikt de Krukashoek-I/O een spanningsniveau om het ingangssignaal mee te vergelijken. De instelling Middenniveau stelt de waarde van dit niveau in. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen.

Hysterese

Om de pulsen in een signaal goed te herkennen kan de Krukashoek-I/O ook een hysterese rond het middenniveau gebruiken. De instelling Hysterese stelt deze in. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen.

Pulsen per omwenteling

De instelling Pulsen per omwenteling moet gevuld worden met het aantal pulsen dat de krukassensor van de motor genereert per motoromwenteling. In dit aantal moeten ook de "ontbrekende" pulsen in de gaten zitten. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen. De standaard instelling is 60 pulsen per omwenteling.

Pulsen per gat

De instelling Pulsen per gat moet gevuld worden met het aantal pulsen dat "ontbreekt" in een gat. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen. De standaard instelling is 2 pulsen per gat.

BDP-offset

De instelling BDP-offset kan worden gebruikt om de hoek die bepaald is te compenseren voor een motor waar het referentiepunt niet overeenkomt met Bovenste Dode Punt. Wanneer de BDP-offset 0 is, wordt het referentiepunt gezien als nul graden voor de krukashoek.

Bovenste Dode Punt

De instelling Bovenste Dode Punt bepaalt hoe de krukashoek is gedefinieerd:

  • Voor (VBDP): De hoek start op de Hoek-modulo-waarde en loopt dan terug tot nul, waarmee de hoek voor het BDP wordt weeergegeven.
  • Na (NBDP): De hoek start op nul en loopt dan op tot de Hoek-modulo-waarde, waarmee de hoek na het BDP wordt weeergegeven.

De standaard waarde is Voor BDP.

Hoek-modulo

De Krukashoek-I/O zet het krukaspositiesignaal om in een hoeksignaal. Als het gemeten krukaspositiesignaal meer omwentelingen van de motor bevat, zal de krukashoek-I/O de hoeken van alle omwentelingen bij elkaar optellen. Door een waarde in te vullen voor de Hoek-modulo wordt de bepaalde motorhoek steeds op 0 teruggezet als de ingestelde waarde bereikt wordt. Diverse vaste waarden zijn beschikbaar, het is ook mogelijk zelf een waarde in te vullen. De standaard instelling is 720 graden.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

RPM

De RPM I/O zet het krukas-sensorignaal om in een toerental.