EV-Lader Control Pilot Analysator

EV Charger Control Pilot
Het AC laadproces van een Elektrisch Voertuig (EV) met behulp van een Type 2 koppeling (IEC 62196-2) door Mode 2 laadapparatuur (Electric Vehicle Supply Equipment, EVSE), kan worden gemonitord door de informatie te analyseren die wordt verstuurd via het Control Pilot-signaal (CP). De EV-Lader Control Pilot Analysator-I/O kan worden gebruikt om dit signaal te analyseren en de beschikbare laadstroom die door het laadstation kan worden geleverd en de status van het laadproces te tonen.

Het Control Pilot-signaal is een blokgolf met een frequentie van 1 kHz, die zowel in pulsbreedte als in amplitude wordt gemoduleerd. De pulsbreedtemodulatie is een maat voor de grootte van de laadstroom die de EVSE kan leveren voor het laadproces. De amplitudemodulatie geeft de status van het laadproces weer.

Type 2 laaddiagram
Figuur 1: Type 2 laaddiagram
Type 2 laadingang van de auto
Figuur 2: Type 2 laadingang van de auto

Om het Control Pilot-signaal (CP) te analyseren, moet het ten opzichte van de voertuigmassa (PE) gemeten worden. Het wordt aangeraden die met een scoop met een differentiële ingang te meten. Omdat het laadproces een langdurig proces is, kan dit het beste worden gemeten in continue streaming-modus, met een streamsnelheid van 500 kSa/s of meer. Het gebruikte ingangskanaal wordt in de software verbonden met de EV-Lader Control Pilot Analysator-I/O. Een Quick Setup voor analyse van het laadproces is beschikbaar in de Quick Setups, in de Automotive sectie.

De EV-Lader Control Pilot Analysator I/O heeft twee uitgangen:

Beschikbare stroom: geeft de maximale stroom aan die beschikbaar is op het laadstation. Dit is niet daadwerkelijke, actuele stroom waarmee geladen wordt. Deze uitgang levert een getalwaarde, die kan worden getoond in een Meter-scherm of een Grafiek.

EV-toestand: De status van het laadpunt en de EV, tijdens het laadproces. Deze uitgang levert een tekstwaarde, die kan worden getoond in een Meter-scherm, dat is ingesteld op Type Tekst en de meetwaarde Momentaan weergeeft. Mogelijke laadstatuswaarden zijn:

  • EV niet aangesloten
  • EV aangesloten
  • EV klaar om te laden
  • EV klaar om te laden, ventilatie nodig
  • Geen netstroom beschikbaar
  • Lader niet beschikbaar
  • EV diode niet gedetecteerd
  • Onbepaald

Control Pilot measurement

Instellingen en acties

Om het gedrag van een EV-Lader Control Pilot Analysator-I/O aan te passen zijn diverse instellingen en acties beschikbaar. Deze zijn beschikbaar via een popupmenu dat getoond wordt als met rechts op de I/O geklikt wordt in het objectscherm. De instellingen zijn ook beschikbaar via een instellingenscherm dat wordt getoond als op de I/O wordt dubbel geklikt in het objectscherm. Klik op de Toon objectscherm Toon objectscherm-knop om het objectscherm te openen.

De EV-Lader Control Pilot Analysator-I/O en beide uitgangen hebben elk hun eigen popup-menu en instellingenscherm.

EV Charger Control Pilot Analyzer control

Het instellingenscherm toont standaard alleen de meest gebruikte instellingen. Als Geavanceerd wordt aangevinkt, wordt het uitgebreide scherm met alle instellingen getoond. Zie ook de programma-instellingen.

Algemene instellingen en acties

Gerelateerde informatie

Krukashoek

De Krukashoek-I/O zet het krukaspositiesensorsignaal om in een krukashoeksignaal.

RPM

De RPM I/O zet het krukas-sensorsignaal om in een toerental.