Quick Setups

Om instellingen voor metingen te vereenvoudigen, bevat de Multi Channel oscilloscoop-software een groot aantal Quick Setups. Een Quick Setup bevat de basisinstellingen voor een specifieke meting. Na inlezen van de Quick Setup kan de specifieke meting uitgevoerd worden, eventueel kunnen nog aanpassingen aan de instelling gedaan worden. De Quick Setups worden geselecteerd en ingelezen via een Quick Setup-selectiescherm. Dit selectiescherm wordt geopend door te klikken op de Laad Quick Setup-knop Load Quick Setup button, de optie Laad Quick Setup uit het menu bestand te kiezen of met de sneltoets Shift + Ctrl + O.

Quick Setup-selectiescherm

Figuur 1: Quick Setup-selectiescherm

Quick Setup-indeling

De Quick Setups zijn op metingtype ingedeeld in mappen, bijvoorbeeld Oscilloscoop, Protocol-analyzer of Spectrum-analyzer. Elk metingtype kan submappen hebben tot twee niveaus diep, die de onderscheidende eigenschap van de meting aangeven, bijvoorbeeld aantal kanalen of communicatieprotocol. Het diepste niveau bevat de Quick Setup die kunnen worden ingelezen.

Selectie

Mappen en Quick Setup kunnen worden geselecteerd met de muis of met de pijltjestoetsen op het toetsenbord. De geselecteerde mappen en Quick Setup worden aangegeven met een afwijkende achtergrondkleur, de actieve selectie wordt ook aangegeven met een dikkere rand. Het informatiegedeelte aan de rechterkant van het scherm toont aanvullende informatie over de geselecteerde map of Quick Setup. Ook kan een link naar een pagina op de website met meer informatie worden getoond.

Door te dubbel-klikken op het Quick Setup of op de Enter-toets drukken wordt de geselecteerde Quick Setup ingelezen.

Toon alleen compatibele Quick Setups

Afhankelijk van het instrument dat gebruikt wordt, kunnen sommige Quick Setups niet compatibel zijn met het gebruikte instrument, omdat bepaalde specificaties vereist zijn waaraan het instrument niet voldoet. Dit zijn bijvoorbeeld een Quick Setup dat meer kanalen vereist dan het instrument heeft, een Quick Setup dat een hogere samplesnelheid vereist dan het instrument ondersteunt enz.

Quick Setups die niet compatibel zijn met het gebruikte instrument worden standaard niet getoond in het selectiescherm. Toon alleen compatibele Quick Setups uitschakelen zorgt er voor dat deze sjablonen aan het scherm worden toegevoegd en kunnen worden ingelezen. Let wel op dat na inlezen de instrumentinstelling anders zal zijn dan bedoeld, vanwege de niet-compatibele instellingen.