Instellingen - Grafiek.

Figuur 1: Instellingen - Grafiek.

Toolbar-icoongrootte

De grootte van de iconen op de grafiek-toolbar kan veranderd worden naar zowel vooringestelde als zelf te definiëren waarden.

Tip: Als een touch screen gebruikt wordt, zal vergroten van de icoongrootte klikken van de knoppen makkelijker maken.

Stel as-bereik in

De grafiek-schalen zijn zodanig ontworpen dat hun bereik passend is voor alle signalen die aan die schaal verbonden zijn. Dit kan een probleem opleveren als een schaal is gedeeld tussen een live-signaal en een referentiesignaal en het live-signaal veel kleiner is dan het referentiesignaal. Het live-signaal zal dan bijna niet zichtbaar zijn.

Om dit te voorkomen zijn twee opties beschikbaar voor het negeren van referentiebereiken:

  • De instelling Negeer referenties voor data-asbereiken zorgt er voor dat referentieveranderingen genegeerd worden door verticale assen en horizontale assen in XY-modus.
  • De instelling Negeer referenties voor basisasbereiken zorgt er voor dat referentieveranderingen genegeerd worden door horizontale tijd- en frequentieassen.