Instrumenten - Functiegeneratoren - Sweep

Instellingenscherm - Instrumenten - Functiegeneratoren - Sweep.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Functiegeneratoren - Sweep.

De nauwkeurigheid van een sweep wordt bepaald door de volgende sweep-instelingen:

Samples per periode

De instellingen Minimum en Maximum bepalen het minimum en maximum aantal samples dat wordt gebruikt voor een periode van het signaal. Hogere getallen resulteren in een grotere sweep-nauwkeurigheid, maar bij veranderen van de sweepinstellingen duurt het iets langer voor de wijzigingen effect hebben.

Begrens tot

Het maximale aantal samples dat gebruikt wordt voor een sweep kan optioneel begrenst worden tot een zelf in te stellen aantal. Een hoger getal resulteert in een grotere sweep-nauwkeurigheid, maar bij veranderen van de sweepinstellingen duurt het iets langer voor de wijzigingen effect hebben.