Instrumenten - Oscilloscopen - Openen

Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Openen.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Openen.

Initialiseer met

Wanneer een oscilloscoop is gedetecteerd door de Multi Channel oscilloscoop-software, kan het worden geopend en opgenomen in het object scherm. Daarna kan het geopende oscilloscoop geïnitialiseerd worden met voorgedefinieerde instellingen uit een instellingenbestand als Initialiseer met is aangevinkt. Selecteer een instellingenbestand met de Open button Bestand openen-knop.

Start na openen

Wanneer een oscilloscoop is gedetecteerd door de Multi Channel oscilloscoop-software, wordt het geopend en opgenomen in het object scherm. Als Start na openen is aangevinkt, zal de oscilloscoop automatisch starten met meten.

Start na laden van instellingen

Na laden van een TPS instellingenbestand met instrumentinstellingen en optioneel gemeten waarden kunnen oscilloscopen automatisch starten met meten, afhankelijk van deze instelling. De volgende opties zijn beschikbaar voor start na laden van instellingen:

  • Nooit Oscilloscopen worden gestopt. Gegevens ingelezen in de oscilloscopen blijven in het instrument.
  • Altijd Oscilloscopen worden gestart.
  • Blijf in zelfde staat Als een oscilloscoop aan het meten was voor het laden van het instellingenbestand, wordt het opnieuw gestart na het laden. Als een oscilloscoop niet aan het meten was voor het laden van het instellingenbestand, wordt het niet gestart na het laden.
  • Zoals geladen De staat zoals opgeslagen in het ingelezen instellingenbestand wordt gebruikt.
Opmerking: Wanneer een oscilloscoop (opnieuw) wordt gestart na het laden van het instellingenbestand, worden alle ingelezen gemeten waarden in de oscilloscoop overschreven nadat een nieuwe meting is uitgevoerd.

Automatisch naar grafieken

Wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software oscilloscopen detecteert en opent, kan het automatisch een grafiek voor iedere oscilloscoop maken en de kanalen van de oscilloscopen in de grafieken plaatsen. Twee instellingen bepalen hoeveel oscilloscopen en kanalen in grafieken worden geplaatst:

  • Maximum aantal instrumenten bepaalt hoeveel van de gedetecteerde oscilloscopen automatisch in een grafiek geplaatst worden.
  • Maximum aantal kanalen bepaalt het maximum aantal kanalen dat automatisch in een grafiek wordt geplaatst.