Oscilloscoops - Openen

Instellingenscherm - Oscilloscoops - Openen.

Figuur 1: Instellingenscherm - Oscilloscoops - Openen.

Automatisch openen

De Multi Channel oscilloscoop-software ondersteunt meer instrumenten tegelijkertijd. De instelling Maximum aantal instrumenten bepaalt hoeveel van de gedetecteerde instrumenten wordt geopend voor gebruik in de Multi Channel oscilloscoop-software.

Initialiseer met

Wanneer een oscilloscoop is gedetecteerd door de Multi Channel oscilloscoop-software, kan het worden geopend en opgenomen in het object scherm. Daarna kan het geopende oscilloscoop geïnitialiseerd worden met voorgedefinieerde instellingen uit een instellingenbestand als initialiseer met is aangevinkt. Selecteer een instellingenbestand met de knop bestand openen Open button.

Start na openen

Wanneer een oscilloscoop is gedetecteerd door de Multi Channel oscilloscoop-software, wordt het geopend en opgenomen in het object scherm. Als Start na openen is aangevinkt, zal de oscilloscoop automatisch starten met meten.

Start na laden van instellingen

Na laden van een TPS instellingenbestand met instrumentinstellingen en optioneel gemeten waarden kunnen oscilloscoops automatisch starten met meten, afhankelijk van deze instelling. De volgende opties zijn beschikbaar voor start na laden van instellingen:

  • Nooit Oscilloscoops worden gestopt. Gegevens ingelezen in de oscilloscoops blijven in het instrument.
  • Altijd Oscilloscoops worden gestart. Gegevens ingelezen in de oscilloscoop worden overschreven nadat een meting is uitgevoerd.
  • Blijf in zelfde staat Als een oscilloscoop aan het meten was, wordt het opnieuw gestart na het laden.
  • Zoals geladen De staat zoals opgeslagen in het ingelezen settingsbestand wordt gebruikt.

Automatisch naar grafieken

Wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software oscilloscoops detecteert en opent, kan het automatisch een grafiek voor ieder instrument maken en de kanalen van de oscilloscoops in de grafieken plaatsen. Twee instellingen bepalen hoeveel oscilloscoops en kanalen in grafieken worden geplaatst:

  • Maximum aantal instrumenten bepaalt hoeveel van de gedetecteerde oscilloscoops automatisch in een grafiek geplaatst worden.
  • Maximum aantal kanalen bepaalt het maximum aantal kanalen dat automatisch in een grafiek wordt geplaatst.