Instrumenten - Oscilloscopen - Werkbalk - Oscilloscoop

Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Werkbalk - Oscilloscoop.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Werkbalk - Oscilloscoop.

Voor iedere geopende oscilloscoop wordt een instrumentbalk gemaakt. Deze toont de huidige instellingen van het instrument en biedt de mogelijkheid instellingen te veranderen.

Schema's

De inhoud van de instrumentbalk is aan te passen. Deze instellingen zijn opgenomen in een werkbalkschema. Er zijn diverse standaard schema's waar uit gekozen kan worden. Het is ook mogelijk zelf schema's te definiëren die opgeslagen kunnen worden voor later gebruik. De volgende standaard schema's zijn beschikbaar:

  • Default met de Multi Channel oscilloscoop-software fabrieksinstellingen.
  • Default 2 met de Multi Channel oscilloscoop-software fabrieksinstellingenm in een enigszins andere volgorde.
  • Advanced met de instellingen als gebruikt in oudere versies van de Multi Channel oscilloscoop-software, zonder tijd/div-knoppen, maar met veel knoppen voor bedienen van individuele instellingen.
  • Single is geoptimaliseerd voor gebruk van één instrument en gelijk aan default, maar zonder instrumentnaam en -serienummer om ruimte te besparen.
  • Classic met onderdelen die op klassieke, conventionele oscilloscopen worden aangetroffen.

Onderdelen toevoegen en verwijderen

Onderdelen die aan de werkbalk toegevoegd moeten worden kunnen eenvoudig van de lijst naar de werkbalk aan de bovenkant van het scherm gesleept worden. De volgorde van de onderdelen kan eenvoudig veranderd worden door onderdelen naar een andere plaats te slepen. Separators zijn beschikbaar om (groepen van) werkbalkonderdelen te scheiden.

Onderdelen kunnen verwijderd worden van de werkbalk door ze naar de lijst te slepen.

Een beschrijving van de beschikbare onderdelen staat op de pagina over de instrumentbalk.