Instrumenten - Oscilloscopen - Snelle functies

Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Snelle functies.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen - Snelle functies.

In de Multi Channel oscilloscoop-software is een aantal snelle functies beschikbaar dat bepaalde taken met betrekking tot oscilloscoopkanalen vereenvoudigt. Enkele instellingen zijn beschikbaar die bepalen op welke kanalen de snelle functies betrekking hebben.

Gebruik alleen kanalen die al aan staan

Standaard worden alle kanalen tot het maximum aantal kanalen gebruikt voor snelle functies. Kanalen die nog niet werden gebruikt, worden ingeschakeld. Wanneer Gebruik alleen kanalen die al aan staan is aangevinkt, worden alleen kanalen die al aan stonden gebruikt.

Maximum aantal kanalen

Maximum aantal kanalen bepaalt hoeveel oscilloscoopkanalen worden gebruikt voor een snelle functie.