Instrumenten - Oscilloscopen

Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen.

Figuur 1: Instellingenscherm - Instrumenten - Oscilloscopen.

Begrens recordlengte voor tijd/div-instellingen op:

De tijd/div-instelling van de oscilloscoop stelt zowel de samplefrequentie als de recordlengte van de scoop in. Omdat een bepaalde tijd/div-instelling op verschillende manieren kan worden gemaakt uit verschillende combinaties van samplefrequentie en recordlengte, moet de software een afweging maken welke combinatie gebruikt wordt. De software probeert de samplefrequentie zo hoog mogelijk in te stellen en past dan de recordlengte aan om tot de gewenste tijd/div te komen.

Om te voorkomen dat de recordlengte zo groot wordt dat het ophalen van de meetwaarden langer gaat duren en daardoor de scoop trager gaat reageren, wordt de recordlengte voor tijd/div-instellingen begrenst. Als de tijd/div-instelling via een van de daartoe bestemde knoppen wordt aangepast, wordt de maximale recordlengte op de hier ingevulde waarde begrenst.

Deze begrenzing geldt niet voor handmatig instellen van de recordlengte.

Begrens aantal metingen per seconde op:

Afhankelijk van het instrument en de gebruikte driver kan het aantal metingen dat een oscilloscoop kan uitvoeren (in blokmode) begrenst worden op een specifiek aantal. Dit beperkt de belasting van de Multi Channel oscilloscoop-software op de computer.

Detecteer afkappen van signaal, wanneer signaal groter is dan ingangsbereik

Wanneer het signaal groter is dan het ingangsbereik en autoranging is uitgeschakeld, zal het signaal afgekapt worden op de bovenste of onderste rand van het bereik. Afhankelijk van het signaal en hoe het wordt weergegeven in een grafiek of mete, is dit niet altijd goed zichtbaar.

De software kan detecteren of een gemeten signaal is afgekapt op het ingangsbereik en in dat geval een waarschuwingssymbool tonen in de grafiek, ter plaatse van het eerste moment van afkappen. Dit waarschuwingssymbool wordt ook getoond in meterschermen die metingen op hetzelfde signaal weergeven.

Waarschuwing: Wanneer het signaal wordt bewerkt door een of meer I/O's, kan niet altijd meer geconstateerd worden of het signaal is afgekapt. In dat geval zal geen waarschuwingssymbool worden getoond bij het bewerkte signaal.