Instrumenten

Instellingendialoog - Instrumenten.

Figuur 1: Instellingendialoog - Instrumenten.

Instrumentendialoog niet tonen bij starten

Wanneer de Multi Channel oscilloscoop-software wordt gestart en meer dan het maximum aantal automatisch te openen instrumenten detecteert, toont het standaard de Open instrumenten-dialoog, om het te gebruiken instrument te selecteren. Wanneer Instrumentendialoog niet tonen bij starten is ingeschakeld, wordt de dialoog niet getoond.

Wanneer instrumenten zijn gedetecteerd, worden een of meer instrumenten geopend, afhankelijk van de instelling Maximum aantal automatisch geopende instrumenten. Welke instrumenten worden geopend hangt af van de volgorde waarin Windows deze heeft gedetecteerd.

Wanneer geen instrumenten zijn gedetecteerd, start de Multi Channel oscilloscoop-software zonder geopende (demo-)instrumenten

Maximum aantal automatisch geopende instrumenten

De Multi Channel oscilloscoop-software ondersteunt gebruik van meer instrumenten tegelijkertijd. De instelling Maximum aantal automatisch geopende instrumenten bepaalt hoeveel van de gedetecteerde instrumenten automatisch worden geopend om in de Multi Channel oscilloscoop-software te worden gebruikt.

Zoek instrumenten in lokaal netwerk

Wanneer Zoek instrumenten in lokaal netwerk is ingeschakeld zoekt de Multi Channel oscilloscoop-software ook het lokale netwerk af naar instrumenten, aangesloten op een computer waarop de TPISS Instrument Sharing Server draait.

Beschouw localhost als lokaal

Wanneer op de computer waarop de Multi Channel oscilloscoop-software draait ook de TPISS Instrument Sharing Server draait, kunnen aangesloten instrumenten verbonden zijn met TPISS en zullen dan door de Multi Channel oscilloscoop-software als netwerkinstrumenten worden gezien. Als Beschouw localhost als lokaal is ingeschakeld, zal de Multi Channel oscilloscoop-software deze instrumenten als lokale instrumenten beschouwen bij het automatisch openen van instrumenten en het tonen van meldingen.

Netwerkinstrumenten automatisch openen

Wanneer Netwerkinstrumenten automatisch openen is ingeschakeld, zal de Multi Channel oscilloscoop-software gedetecteerde netwerkinstrumenten automatisch openen.

Meldingen

De Multi Channel oscilloscoop-software kan meldingen tonen wanneer:

  • een nieuw lokaal instrument is gedetecteerd
  • een nieuw netwerkinstrument is gedetecteerd
  • een netwerkinstrument beschikbaar wordt nadat het door een andere applicatie is vrijgegeven

De meldingen worden boven in het venster van de Multi Channel oscilloscoop-software getoond. Met de link in de melding kan het instrument indien gewenst worden geopend.