Meter - Scherm

Instellingenscherm - Meter - Scherm.

Figuur 1: Instellingenscherm - Meter - Scherm.

Diverse onderdelen van het meterscherm kunnen naar persoonlijke wensen aangepast worden. Deze instellingen zijn gecombineerd in een schema. Er kan gekozen worden uit diverse standaardschema's. Het is ook mogelijk zelf schema's te definiëren, die opgeslagen kunnen worden voor later gebruik.

Diverse schema-onderdelen kunnen aangepast worden. Deze kunnen verdeeld worden in kleurinstellingen en aan/uit-instellingen.

Instelbare kleuren

Kleuren kunnen veranderd worden door te klikken op een kleurselectorknop wat een kleurselectiedialoog opent met diverse vooringestelde kleuren en een optie om zelf kleuren te definiëren. De volgende kleuren in een schema kunnen aangepast worden.

Achtergrond

De kleur achtergrond wordt gebruikt voor de achtergrond van het meterscherm.

Titelachtergrond

Titelachtergrond is de kleur die gebruikt wordt voor de achtergrond van de brontitel van de meter.

Titelrand

Titelrand is de kleur van de rand van de brontitel van de meter.

Titel

De kleur titel wordt gebruikt als tekstkleur van de brontitel van de meter.

Scherm

Wanneer de bronkleur niet gedefinieerd is, wordt de kleur scherm gebruikt.

Deze instelling stelt de standaard kleur voor alle meterschermen in. Deze instelling kan voor individuele meterschermen aangepast worden in het popupmenu van ieder meterscherm.

Waarschuwingskleur

De Waarschuwingskleur is de kleur voor de waarschuwingssymbolen die getoond worden als het ingangssignaal afgekapt wordt op het ingangsbereik.

Instelbare aan/uit-instellingen

Verscheidene schemaonderdelen kunnen aan- of uitgezet worden met een vinkje. De volgende aan/uit-instellinen kunnen aangepast worden:

Titel automatisch schalen

De instelling titel automatisch schalen bepaalt of de tekstgrootte van de brontitel vast (uit) is of mee schaalt met de grootte van het meterscherm (aan).

Cijferaantal automatisch

Een meterscherm kan waarden op twee manieren weergeven:

  • met een vast aantal decimale plaatsen (cijferaantal automatisch is uit)
  • met een dynamisch aantal decimale plaatsen, gebaseerd op de resolutie van de waarde (cijferaantal automatisch is aan)

Deze instelling bepaalt de standaard instelling van alle meterschermen. Deze instelling kan voor individuele meterschermen aangepast worden in het popupmenu van ieder meterscherm.