Functiegeneratoren - Werkbalk

Instellingenscherm - Functiegeneratoren - Werkbalk.

Figuur 1: Instellingenscherm - Functiegeneratoren - Werkbalk.

Het functiegenerator-bedieningsscherm heeft twee werkbalken waarvan uiterlijk en inhoud volledig instelbaar zijn.

Toolbar-icoongrootte

De grootte van de iconen op de werkbalken kan veranderd worden naar zowel vooringestelde als zelf te definiëren waarden.

Hint: Als een touch screen gebruikt wordt, zal vergroten van de icoongrootte klikken van de knoppen makkelijker maken.

Tekstgrootte

De grootte van de tekst op de werkbalken kan ingesteld worden op diverse groottes. Iedere waarde tussen 30% en 500% kan ingesteld worden, 100% is de standaard tekstgrootte.

LCD gedimd

LCD gedimd is de kleur de gebruikt wordt voor ingeschakelde displaysegmenten. die niet aangepast kunnen worden.

LCD uit

LCD uit is de kleur de gebruikt wordt voor uitgeschakelde displaysegmenten.